Kinderarmoede: de medische gevolgen


De kloof tussen rijk en arm neemt toe als gevolg van de economische crisis en het liberale beleid van besparingen op de sociale voorzieningen en de welvaartsstaat door de heersende politieke klasse. Ondermeer de kinderarmoede is in Vlaanderen fors gestegen.De Vlaamse regering heeft door haar studiedienst onder de bevoegdheid van Minister van Armoedebestrijding (?), minister Ingrid Lieten (SP.A) de kinderarmoede laten analyseren. De Vlaamse Armoedebarometer 2011 voor kinderen ziet er slecht uit. Waren er in 2009 nog 8,2% van de kinderen die geboren waren komende uit een armgezin, dan is dit op twee jaar tijd in 2011 gestegen tot 9,7%. Dat betekent dat 160.000 kinderen in Vlaanderen tussen 0 en 17 jaar geboren zijn in een gezin onder de (Europese) armoededrempel. Kind& Gezin berekende dat in 10 jaar tijd het aantal geboorten in arme gezinnen is verdubbeld. De politieke elite faalt, zoals trouwens in het ganse plaatje van de strijd tegen armoede. Nog enkele indicaties uit deze studie: het grootste armoederisico bij kinderen bevindt zich in 1-oudergezinnen (37%), in gezinnen waar iedereen werkloos is (80%), in niet EU-gezinnen (53%) en bij diegenen die in de huurhuizen wonen (37%). 8% van de kinderen  in een één ouder gezin en 9% van de kinderen in gezinnen waar niemand werkt kan zich geen maaltijd met vlees of kip veroorloven om de twee dagen! Het pas opgerichte Vlaams Kinderarmoedefonds o.l.v.  voorzitter Peter Adriaenssens ( Prof. Psychiatrie, KUL) is de beste illustratie van een beleid dat in feite de handschoen in de ring werpt, het probleem probeert te de-politiseren en te moraliseren in een liefdadigheidscultuur van moeder Theresa..

De gevolgen zijn niet alleen sociaal, maar ook medisch. Onderzoekers van vijf Amerikaanse universiteiten onderzochten 49 jongvolwassenen van wie de helft op 9 jaar arm was, en de andere helft opgroeide in een gezin dat vier keer meer verdiende dan de armoedegrens. Ze namen scans van hun hersenen en merkten een duidelijk verschil in werking van de gebieden die emoties controleren zo rapporteerden ze in het bulletin Proceedings of the National Academy of Sciences. De mensen van arme afkomst, ook bij dezen die op de sociale ladder zijn gestegen, vertoonden  een groter activiteit in de amygdala. Dat is het hersengebied dat een grote rol speelt in het oproepen van angst en andere negatieve emoties, en een verlaagde activiteit in het gebied in de prefrontale hersenschors waar het ‘verstand’ zit om emoties te beheersen.

Hoe meer jongeren tussen hun negende en hun zeventiende onder druk gestaan hebben door zaken als slechte behuizing, lawaai, ruzies in het gezin, geweld, scheidingen, hoe meer hun emotiebeheersing op hun 24ste verstoord is. Andere onderzoekers rapporteren in Jama Pediatrics  dat ze de hersenschors onderzochten van 145 arme kinderen tussen zes en twaalf jaar die deel uitmaakten van een dubbel zo grote groep die ze volgden voor een onderzoek naar de resultaten van depressie op de ontwikkeling van kinderhersenen . Ze keken niet naar de werking, maar naar de omvang van de vorm en grootte van de hersengebieden.

Tijdens hun onderzoek merkten ze duidelijk dat armoede, stress, duidelijk invloed hadden op de ontwikkeling van de hersenen. Arme kinderen hadden minder witte materie (de ‘bekabeling’ die hersencellen verbindt), en minder grijze materie (de ‘rekencentra’). Ze hadden ook een kleinere amygdala(zie boven) en hippocampus. De amygdala roept emoties op, de hippocampus is betrokken bij leren en geheugen. In een commentaar van de onderzoekers wordt gesteld dat “blootstelling aan kinderarmoede als even toxisch moet beschouwd worden als blootstelling aan lood, alcohol of cocaïne en dus evenveel aandacht van Volksgezondheid zou moeten krijgen”.(DS, 30 oktober jl.) Een weinig opbeurend bericht voor de 160.000 arme kinderen in Vlaanderen als de heren en dames van het beleid vandaag verder hun gangetje mogen gaan. Er is dus werk aan de winkel voor de sociale- en Vlaamse beweging.

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  In een tijd van universeel bedrog is
  het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad
  (George Orwell, Brits schrijver, 1903-1950)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye