Duitse oproep tot ontspanning met Moskou

De spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne nemen toe. Sommigen topleiders waarschuwen voor een nachtmerrie scenario in Europa, anderen zien oorlogsgevaar in Europa, ministers waarschuwen voor een Cuba crisis (1962) 2.0. In al het gedruis is er de oproep van hooggeplaatste Duitse diplomaten en militairen die vragen om een nieuw ontspanningsbeleid tegenover Moskou. Voor zover we weten werd de burger hiervan nog niet geïnformeerd door de Vlaamse pers en media.(foto vlag Duitsland)

Meer dan dertig gepensioneerde hooggeplaatste Duitse diplomaten, officieren en generaals (*) ondertekenden op 5 december 2021 een oproep over het toenemende oorlogsgevaar in Europa als de spanningen tussen Rusland en Europa niet verminderen. Het gaat om bijna 30 Duitse voormalige diplomaten, generaals, hoge officieren en vredeswetenschappers. De boodschap komt neer op het maken van een einde aan een gevaarlijke escalatie ten aanzien van Moskou en serieus werk te maken van een nieuw begin van een constructieve relatie

De escalatiespiraal doorbreken

In een omgeving van toegenomen onzekerheid in verband met de pandemie, klimaatopwarming en met het aantreden van de nieuwe regering Olaf Scholz in Berlijn zijn er grote spanningen, niet alleen in Europa. De ondertekenende diplomaten en hoge militairen zijn zeer bezorgd over de mogelijks op handen zijnde militaire confrontatie met Rusland. De oproep stelt dat: “Het is met de grootste bezorgdheid dat we de escalatie in de betrekkingen met Rusland observeren. We dreigen in een situatie te komen waarin oorlog in Europa weer mogelijk wordt. Niemand is gebaat met deze ontwikkelingen. Het is niet in onze en in de Russische belangen. Er moet alles aan gedaan worden om de escalatiespiraal te doorbreken. Het doel moet zijn om Rusland en de NAVO weer uit een confrontatiekoers te leiden”. Deze oproep is opmerkelijk omdat de meeste ondertekenaars hoge en vooraanstaande vertegenwoordigers van het Duitse- en Europese veiligheidsbeleid zijn. Dergelijke oproep is alles behalve vanzelfsprekend voor de leden van de elite van het westerse diplomatieke- en militaire apparaat. Ze danken allemaal hun loopbaan en toppositie aan de trans-Atlantische banden van Duitsland met Washington en London. In een kritische geest stellen uitgerekend leden van de trans-Atlantische Duitse elite dat een “Eenzijdig confrontatiebeleid en afschrikking weinig kans op slagen heeft. Economische druk en het aanscherpen van sancties hebben- dit heeft de ervaring van de afgelopen jaren getoond- Rusland er niet toe kunnen bewegen toe te geven. Rusland ziet zichzelf eerder uitgedaagd door de westerse politieke elite en zoekt agressief erkenning als nieuw grootmacht op ooghoogte met de VS. Het wil zijn invloedssfeer behouden in de post-Sovjet-ruimte.”

Moskou heeft legitieme veiligheidsbelangen

Na meer dan een decennium van confrontatie door de NAVO-landen onder de stimulans van Washington is de toon van deze oproep een kleine sensatie. De auteurs behoren tot de Duitse elite van het trans-Atlantische bondgenootschap. Zij zijn duidelijk bezorgd dat er een hete oorlog zou kunnen uitbreken in Europa, waarin raketten de eerste viool zouden spelen. Tot nu toe is, volgens de ondertekenaars, Washington en Brussel doof voor de legitieme veiligheidsbelangen van Moskou.

De oproep van Duitse elite diplomaten en generaals-officieren geeft ook een duidelijk signaal aan de nieuwe Duitse regering o.l.v. sociaaldemocraat Olaf Scholtz (SPD). De oproep sluit in feite aan bij de Ostpolitiek van de voormalige sociaaldemocratische kanselier Willy Brandt in de jaren zestig van vorige eeuw. Maar, de tijden zijn veranderd. De groenen waarvan men meer pacifistische geluiden zou mogen horen,  die vandaag in de regering O. Scholtz zetelen, zijn de papegaaien van het Washington confrontatiediscours. Niet toevallig is de groene Atlantist Annalena Baerbock nu minister van Buitenlandse Zaken in de regering O. Scholtz. Zij is een volgeling van Joschka Fischer. Hij was ooit stenengooier tijdens betogingen in zijn jonge jaren (nooit is duidelijk geworden of hij een politie provocateur was). In elk geval de stenengooier kreeg een schitterende politieke carrière. Hij was de groene minister van Buitenlandse Zaken in de regering G. Schröder (SPD) (1998-2005) en goed bevriend met mevrouw Madeleine Albright, onder president Clinton minister van Buitenlandse Zaken in de jaren negentig van vorige eeuw. Zij was enthousiast verdediger van de moordende oorlogspolitiek van de VS in Joegoslavië en Irak. Vraag is hoe gaat de Duitse regering van sociaaldemocraten, groenen en liberalen van kanselier  O. Scholz zich opstellen? Gaat zij de oproep van de zowat dertig elite diplomaten en generaals ter harte nemen?

Vierpuntenprogramma

De oproep van de Duitse generaals en diplomaten stelt een vierpuntenprogramma voor om een hete oorlog in Europa te vermijden. Vooreerst stellen de ondertekenaars voor dat er een nieuwe editie van de “Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa” wordt georganiseerd. Ze mondde in 1975 uit in de Slotacte van Helsinki en tot vermindering van de spanningen tussen de NAVO en het Warschaupact. Twee. Zolang deze Europese veiligheidsconferentie bezig is, waarvoor de opstellers twee jaar geven, zou er aan beide kanten geen militaire escalatie mogen gebeuren. Evenzo moet het stationeren van “extra troepen en het opzetten van infrastructuur aan beide grenzen worden verboden”. Ten derde. De dialoog tussen de NAVO en Rusland moet nieuw leven worden ingeblazen op politiek en militair niveau. Zonder voorwaarden.  De oproep stelt dat “naast een nieuwe benadering van de Europese wapenbeheersing zouden maatregelen moeten worden overeengekomen om meer transparantie te creëren, het vertrouwen te bevorderen door de contacten op politiek en militair niveau te versterken en om regionale conflictsituaties te stabiliseren.” Tot slot pleiten de ondertekenaars voor het overwegen van meer projecten tot economische samenwerking met Moskou. Economische samenwerking kan volgens hen een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese stabiliteit. De ondertekenaars van de oproep geven de nieuwe regering Scholz een waarschuwing dat ze, ondanks alle trans-Atlantische banden, dringend moet werken aan het versoepelen van de betrekkingen met Moskou en het uitsluitend langs diplomatieke weg oplossen van de Oekraïne crisis. Een militaire oplossing voor de Oekraïne-crisis bestaat niet. Ze zal leiden naar een oncontroleerbare escalatie

(*) Onder de ondertekenaars van de oproep “voor ontspanning met Rusland en waarschuwing voor oorlog” bevinden zich: Gepensioneerd ambassadeur Ulrich Brandenburg, Duitse ambassadeur bij de NAVO en Rusland; Gepensioneerd brigadegeneraal Helmut Ganser, hoofd militair beleid bij de Duitse NAVO-missie in Brussel; Gepensioneerd ambassadeur Hans-Dieter Heumann, voorzitter Federale Academie voor Veiligheidsbeleid; Ambassadeur Hellmut Hoffmann, permanent vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek Duitsland bij de ontwapeningsconferentie in Genève; Gepensioneerd ambassadeur Heiner Horsten, permanent vertegenwoordiger van Duitsland bij de OVSE Wenen; Brigadegeneraal Hans Huebner, bevelhebber van het Centrum voor Verificatietaken van de Bundeswehr; Gepensioneerd generaal Klaus Naumann, inspecteur-generaal van de Bundeswehr en voorzitter van het militair Comité van de NAVO; Gepensioneerd ambassadeur dr. Johannes Seidt, hoofdinspecteur van het ministerie van Buitenlandse Zaken; Gepensioneerd brigadegeneraal Reiner Schwalb, defensieattaché bij de Duitse ambassade in Moskou; Gepensioneerd brigadegeneraal Armin Staigis, vicevoorzitter van de Federale Academie voor Veiligheidsbeleid.

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  De mens heeft de goden geschapen,
  het omgekeerde blijft te bewijzen
  (Serge Gainsburg, Frans dichter-zanger, 1928-1991)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye