Geen Russische aardbeien in Moskou.

Ook in Rusland is de neoliberale globalisering aanwezig. Oligarchen investeren of parkeren hun winsten in belastingparadijzen. Lokale, Russische producten, zoals aardbeien, worden in Moskou verdrongen door invoer vanuit het buitenland in naam van de “vrije handel”. Het Lenin State Farm bedrijf als grootste aardbeienproducent (foto) van Rusland is in Moskou het slachtoffer. Maar het bedrijf wordt ook bedreigd in zijn voorbestaan met bureaucratische pesterijen. Waarom?

In Rusland heerst momenteel een neoliberaal, kleptocratisch regime verbonden met een conservatief patriottisme dat in de recente grondwetswijziging werd vastgelegd  met Vladimir Poetin als symbool en president. Met een gewijzigde grondwet kan hij tot 2036 president  blijven. Maar met de zegen van de orthodoxe kerk en God zal dit in zijn ogen wel lukken.

Uit de schoot van een gedegenereerde Communistische Partij van de Sovjet-Unie kwam een economische kleptocratie naar voren die de socialistische idealen verraadden, een groot deel van het staatsbezit roofden van tienduizenden overheidsbedrijven en hun winsten versassen naar belastingparadijzen in het Westen of investeren in bijv. voetbalclubs. Een doorn in het oog van het regime is dat er her en der in Rusland eilandjes bestaan van socialistisch ondernemerschap. Eén van de ondernemingen is de  “Lenin State Farm. Het is een bedrijf dat geleid wordt door de communist Pavel Grudinin, (foto).  Volgens de communisten van Rusland kan dit bedrijf, en andere bedrijven, een uitweg zijn voor vele bedrijven die gekerkerd worden in de logica van het  roofkapitalisme. De “Lenin State Farm” in de omgeving van Moskou strekt zich uit over ca 2.000 ha land- en veeteeltgronden. Het bedrijf omvat zowat 15.000 zaailingen van fruit- en bessenbomen met een jaarlijkse productie van tweeduizend ton fruit per jaar. Er leven 900 stuks vee, waarvan 400 melkkoeien. “Lenin State Farm” heeft een filiaal voor de productie van fruitsappen. Het bedrijf stelt 300 mannen en vrouwen te werk, waarvan een groot deel technologisch hoog geschoold zijn. Het is een belangrijk bedrijf voor de bevoorrading van Moskou (11 miljoen inwoners). Het is een op socialistische principes gevoerd bedrijfsmodel in contrast met de overgrote meerderheid van geprivatiseerde Russische bedrijven. Het bedrijf o.l.v. P. Grudinin, wordt efficiënt  geleid, met de modernste management technieken, met democratische inspraak van de werkers, de toepassing van digitale technologieën, en hoge rendabiliteit. Het rendement van het bedrijf gaat niet naar de zakken van aandeelhouders, maar de overschotten worden, na de nodige reserveringen voor moderniseringen en de bedrijfscontinuïteit, besteed aan de uitbouw van sociale voorzieningen zoals een school, een orthodoxe tempel, een sociale woonwijk, kinderopvang voor de werkers en hun gezinnen en de omwonenden. Bij een bezoek in 2017 aan het bedrijf verklaarde Gennadi Zyuganov, voorzitter van de CPRF: “De “Lenin State Farm” combineert als socialistische onderneming de cognitieve vaardigheden samen met sociale en collectivistische waarden.  Hier is alles wat de Rus nodig heeft voor de ontwikkeling van de welvaart, de  geest, het hart en de ziel van de mens”.   

De aardbeienkwestie

Het succes van een socialistische onderneming wekt woede op roofdier kapitalisten in Rusland. Op een hypocriete manier hebben ze de bureaucratie ingezet om het bedrijf moeilijkheden op te werpen. Pavel Grudinin heeft eens al grappend gezegd: “Zij willen van de Lenin Farm, er een Poetin Farm van maken”. Tot nu toe hebben de drijverijen  niet veel opgebracht. De pogingen tot vijandige overname van de “Lenin Farm”, zijn de verder zetting van het roofdier kapitalisme dat sinds Boris Jeltsin en zijn kliek op gang is gekomen in Rusland. (zie ook op deze blog “Het Russisch verzet tegen de neoliberale oligarchen, 23/11/2019).

De aardbeienkwestie, waarvan de voorzitter van de CP recent melding maakt ligt in dezelfde lijn. Vandaag wordt vastgesteld dat in de winkels en grootwarenhuizen van Moskou volop aardbeien verkocht worden afkomstig uit Griekenland en Turkije. Op zich is daar niks tegen. Merkwaardig is wel dat de grootste aardbeienproducent van Rusland, de “Lenin Farm”, om een of andere duistere reden, geen kansen krijgt om zijn in Rusland geteelde aardbeien in de Moskouse winkels en grootwarenhuizen te koop aan te bieden.  Daarom schreef de voorzitter van de Communistische Partij aan de burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin, een open brief waarin hij aanklaagt dat in Rusland geteelde aardbeien geen kans krijgen verkocht te worden in de winkels. De voorzitter van de partij wijst erop dat het dan nog om biologisch verantwoorde aardbeien gaat uit de Lenin Farm. Hij vraagt aan de burgemeester om het probleem van de afwezigheid van Russische producten in de winkels op te lossen. Hij waarschuwde de burgemeester dat hij deze problematiek desnoods zal aankaarten in  het nationale parlement, de Staatsdoema.

De aardbeienproblematiek illustreert hoe ook in Rusland de neoliberale globalisering toeslaat. Liever nog aardbeien invoeren, via ecologisch schadelijke vervoersstromen per vrachtwagen of vliegtuig van 3.000 km ver, terwijl aardbeien op 30 km van Moskou geproduceerd geen toegang krijgen tot de winkels en de supermarkten in Moskou. Er spelen nog andere motieven mee om de aardbeien weg te houden van de Moskouse winkels. Het bedrijf de Lenin State Farm is een doorn in het oog van Russische clans van het roofkapitalisme in Rusland. Lenin State Farm  heeft een socialistisch bedrijfsmodel dat steunt op collectivistische, socialistische waarden en succesvol is. Daarenboven had de directeur van Lenin State Farm Pavel Grudinin de lef om namens de Communistische Partij in 2018 te kandideren voor president (foto) en nam het op tegen Vladimir Poetin van de neoliberale partij “Verenigd Rusland”.  Grudinin behaalde een schitterend resultaat, ondanks waarschijnlijke vervalsing van de uitslag ten voordele van Poetin. De wraak van het Poetin regime volgt nu met allerlei bureaucratische pesterijen vanuit het justitieapparaat, het opleggen van huizenhoge boetes van 1 miljard roebel of zowat 12 miljoen euro tegen het socialistisch bedrijf. In heel het land wordt door de Communistische Partij campagne gevoerd voor het behoud van de Lenin State Farm en voor de aanwezigheid van de aardbeien van de Lenin Farm in de winkels van Moskou.

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  De utopie is de noodzakelijke droom,
  de realiteit de permanente uitdaging
  (D. Cohn Bendit, ex-politicus)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye