Nieuwe kernwapenwedloop in Europa?

De jongste dagen werd vanuit Washington door president D. Trump aangekondigd dat de VS het kernwapenverdrag INF, dat in 1987 werd ondertekend door de Amerikaanse president Ronald Reagan en de president van  de Sovjet-Unie Michael Gorbatsjov, (foto) zal worden opgezegd door de Verenigde Staten. Deze aankondiging en de gevolgen ervan plaatst de veiligheid van Europa op losse schroeven.

Het INF kernrakettenverdrag (Intermediate Range Nucleair Forces Treaty) gaat over  grondraketten met een reikwijdte van 500 tot 5.500 km waarvan de ontwikkeling, productie en plaatsing van dan af werd verboden.  Door dat verdrag werden echte stappen gezet naar kernwapenontwapening door de vernietiging van 2.700 kernraketten. Een week geleden bezocht de Amerikaanse superhavik, veiligheidsadviseur John Bolton Moskou  om de Russische leiding in te lichten over de plannen van de VSA om het INF- kernwapenverdrag op te zeggen. J. Bolton stelde dat het verdrag verouderd is  omdat de strategische realiteit in de wereld veranderd is.

Terug raketten in Europa?

Het INF- verdrag getekend in1987 is een bilateraal verdrag tussen de VSA en de Sovjet-Unie- in vandaag een multipolaire kernwapenwereld, zegt de veiligheidsadviseur. J. Bolton verwijst naar China, Noord-Korea en Iran die buiten het bilateraal akkoord vallen. Door het verdrag op te zeggen zouden de VSA in theorie korte- en middenlange afstandsraketten kunnen plaatsen op het grondgebied van Europese NAVO-landen. Deze raketten zijn het perfecte wapen voor een “beperkt” nucleaire oorlog met Rusland.  Een conflict tussen Rusland en Europa is een zorgvuldig gekoesterde droom in Amerikaanse imperiale middens.  Net zoals in de jaren tachtig van vorige eeuw, is het twijfelachtig of Washington dit kan doen zonder politieke problemen te veroorzaken met zijn bondgenoten. Herinner u de jaren tachtig van vorige eeuw. Toen plaatsten de Amerikanen als reactie op de plaatsing van Sovjetraketten 108 Pershing– raketten in West-Duitsland en 464 kruisraketten in Groot-Brittannië, Nederland, West-Duitsland  waarvan 20 in Florennes- België.  In 1983 alleen al betoogden in Brussel 400.000 betogers tegen de plaatsing van de raketten. (foto)1810-antirakettenbetoging Mede onder druk van de publieke opinie (in Oost en West) en de honderdduizenden betogers in Europese hoofdsteden werd in 1987 het INF verdrag tussen de VSA en de Sovjet-Unie ondertekend dat de ontwikkeling, productie en plaatsing van dergelijke raketten verbood in Oost- en West-Europa. Nu al protesteren  belangrijke Europese leiders (Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,…) tegen het zich terugtrekken uit het INF- verdrag. Zelfs de onderdanige NAVO- secretaris- generaal Jens Stoltenberg reageerde door te zeggen dat de Europese landen de plaatsing van nieuwe kernraketten niet zouden ondersteunen. In reactie op het opzeggen van het INF- verdrag reageerde de Russische president Vladimir Poetin (foto)1810-putin-brics- door de Verenigde Staten te waarschuwen geen nieuwe raketten te plaatsen in Europa. Zo ja, beloofde hij een snel en adequaat antwoord. Verder reageerden Russische leiders dat dit opzeggen van het verdrag een vorm van “chantage” is. Het brengt de internationale gemeenschap dichter bij een nucleaire oorlog en chaos in de wereld van nucleaire wapens.

Onder de vorige  president Barack Obama werd Rusland beschuldigd het INF- verdrag niet te respecteren. Moskou verwerpt deze beschuldiging omdat daarvan geen enkel bewijs bestaat. Van zijn kant zegt Moskou dat de VSA de NAVO stationeert vlak aan de grenzen van Rusland.  De VS schenden INF- verdrag door het plaatsen van een raketsysteem in Polen en Roemenie op een paar honderd km van de Russische grens. Volgens de Amerikanen is het een antiraket verdedigingssysteem tegen Iraanse- en Noord- Koreaanse raketten. Niemand geloofde dit verhaaltje, en zeker niet Moskou. Moskou stelt dat dit raketplatform  tegen Rusland gericht is, en technisch snel kan aangepast worden tot een offensief raketlanceerplatform. Wat ondermeer de echte bezorgdheid van Washington en het Pentagon is, is dat Rusland recent een nieuwe Kalibr– kruisraket heeft ontwikkeld die van Russische oorlogsschepen kan worden gelanceerd. Deze raket werd met groot succes gebruikt in de oorlog in Syrië. Verschillende raketten werden gelanceerd vanop de Kaspische Zee over een afstand van 1.000 km. Raketten van op zee gelanceerd vallen niet onder het INF- verdrag.

Wereldwijd 800 Amerikaanse basissen

In elk geval, de raketten die onder het INF- verdrag vallen, en behoren tot Rusland, China, Noord-Korea, zijn enkel een bedreiging voor de Verenigde Staten van Amerika omdat de Amerikaanse militaire macht steeds dichter bij de grenzen van deze landen komt. De VS- militairen bevinden zich in ca 150 landen van de wereld, op ca 800 militaire basissen en steunpunten. Dat is een globale militaire voetafdruk in ca 80% van de landen die de planeet omvat. Gegeven dit feit van de globale verspreiding van de militaire macht van de VSA is het gemakkelijk te begrijpen waarom de VS dreigingen zien. Het is als een dief die rond huizen in een buurt sluipt en klaagt dat de huisbewoners “bedreigende” alarmsystemen plaatsen.

In tegenstelling tot daarmee zijn de Russische en Chinese militairen op een paar uitzonderingen na,  gevestigd op hun nationaal grondgebied. In september jl. organiseerde Rusland de Vostok– militaire oefeningen in Siberië en het Verre Oosten. Zij worden beschouwd als de grootste militaire oefeningen sinds het einde van de Koude Oorlog onder de Sovjet-Unie. Er namen zo’n 300.000 militairen aan deel en voor het eerst een contingent van 3.000 Chinese militairen met hun materiaal aan tanks, helikopters. Maar dit waren militaire oefeningen op Russisch grondgebied! Ook worden er vanuit de door de VS geleide NAVO oefeningen in het Noord Atlantisch gebied, in Noorwegen, militaire oefeningen georganiseerd in deze maand oktober. Het zijn in dat gebied de grootste sinds de Koude Oorlog. Er deden dertig landen mee, en 100 oorlogsschepen en vliegtuigen. De “Trident Juncture” speelde zich af op 500 km van de Russische grens, maar op 6.000 km van het Amerikaans grondgebied.

Waarom voelen de Amerikanen zich bedreigd?

Het onevenwicht is duidelijk. Rusland organiseert zijn militaire oefeningen vnl. binnen eigen grondgebied. De Amerikanen en hun bondgenoten houden, onder de vlag van de NAVO, militaire oefeningen aan de voordeur van Rusland. Indien de VS hun militairen niet zo dicht bij de  Russische grens zouden stationeren dan zouden ze zich niet bedreigd hoeven te voelen door Rusland en China. De afstand tussen Peking en San Francisco aan de VS- westkust is ca 10.000 km. Op zijn dichtst is Alaska 6.000 km van Peking. Deze afstanden liggen boven de 5.500 km die het INF verdrag voorziet. John Bolton zegt dat het INF verdrag verouderd is omdat dit bijv. China en Noord-Korea niet omvat die raketten hebben die onder het INF- verdrag vallen. Het punt is dat de raketten die het INF- verdrag verbiedt, vanuit China en Noord-Korea nooit het grondgebied van de VSA kunnen bedreigen. De argumentatie van John Bolton om het INF- verdrag op te zeggen als zou het INF- verdrag verouderd zijn, is vals. Dus, de enige reden waarom de VS hun belangen bedreigd zien is, omdat Amerikaanse troepen nabij de grenzen van China en Rusland gelegerd zijn in Oost-Europa, Japen, Zuid-Korea, de Zuid-Chinese Zee. Korte- en middellange afstandraketten zoals verboden in het INF- verdrag, en door landen ontwikkeld die niet onder het verdrag vallen, zijn geen bedreiging voor de VS indien de Amerikaanse militairen, oorlogsvloot en –vliegtuigen binnen de grenzen van het Amerikaans grondgebied zouden blijven.

Trouwens, er zijn politieke krachten in de VS die niet meer akkoord zijn om, met een enorme zware budgettaire belasting, en een thuisland dat verpaupert, Amerikaanse militairen ‘overzee’ te stationeren.  Tijdens de presidentiële verkiezingscampagne in 2016 verwezen sommige politici naar de terugtrekking van Amerikaanse militairen. Zelfs presidentskandidaat toen,  Donald Trump sprak er openlijk zijn steun voor uit in de verkiezingscampagne. Maar die belofte werd een dode mus. Dit, omdat het machtige militair-industrieel complex  in die wereldwijde spreiding, een  verzekeringspolis ziet voor de ontwikkeling en productie van wapensystemen en logistiek voor de basissen overzee. Het wapenbeheersingsakkoord INF is daarvoor een sta- in- de weg. Met het opzeggen van het INF- verdrag komt er terug een wapenrace op gang waar alleen het militair-industrieel complex en imperialistische krachten hun voordeel mee denken te doen. In Moskou werd door minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov gesteld dat Rusland niet dezelfde fout zal herhalen als onder de Sovjet-Unie, door mee te draaien in de nieuwe wapenrace. Het huidig Russisch potentieel  is voldoende gemoderniseerd en werkt afschrikwekkend voor potentiële aanvallers.  Wel moet er geageerd worden op een nieuw feit van de eventuele plaatsing van nieuwe raketten in  Europa, zegt de minister.

1810-GorbatsjovMichael Gorbatchov reageert op Donald Trump

In een bijdrage in de  New York Times reageerde Michael Gorbatchov (foto)op het opzeggen van het INF- verdrag door de Amerikanen. Hij was als president van de Sovjet-Unie de ondertekenaar van het INF- verdrag in 1987, samen met de Amerikaanse president R. Reagan.

“De beslissing van D. Trump over de opzegging van het INF- verdrag kondigt een nieuwe nucleaire wapenwedloop aan. Maar het is niet te laat om de verschillen op te lossen aan de onderhandelingstafel. Het opzeggen van het INF- verdrag is niet het eerste slachtoffer van de militarisatie van internationale problemen. In 2002 trokken de VS zich onder president G. Bush terug uit het Anti-rakettenverdrag (ABM). Dit jaar 2018 brak Trump met de Iraanse nucleaire deal. En de militaire uitgaven in de VSA zijn tot astronomisch hoge bedragen opgelopen. President D. Trump vermijdt gesprekken over meningsverschillen. Hij heeft voor een totaal andere opstelling gekozen. Hij wil de VS losmaken van elk internationaal akkoord, en niet alleen in verband met de kernwapens. De VS hebben het initiatief genomen om heel het systeem van internationale verdragen en akkoorden die dienen om de vrede en veiligheid (klimaatakkoord) te bevorderen te vernietigen.” “Indien het INF verdrag  effectief wordt opgeheven, zal dat een echt gevaar vormen voor Rusland indien Washington in Europa kernraketten voor korte- en middellange afstand zou installeren, dichtbij de Russische grenzen”.

Gorbatchov hoopt dat Rusland een kordaat, maar evenwichtig standpunt inneemt. Hij hoopt dat Amerika’s bondgenoten in Europa zullen weigeren hun grondgebied te laten gebruiken voor nieuwe kernwapens. Hij hoopt dat de VN meer bepaald de leden van de Veiligheidsraad, die daartoe door het VN- Charter geroepen zijn, hun verantwoordelijkheid zullen nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Een journalist is een individualist,
  die zich identificeert met een miljoenenpubliek
  (Hans Van Straten, Nederlands schrijver-journalist, 1923-2004)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye