Pensioenen onbetaalbaar? Onzin

Prof. Patrick Deboosere, demograaf en socioloog aan de VUBrussel, zegt dat vandaag vanuit neoliberale hoek onnodig paniek wordt gezaaid over onze pensioenen. “Onze pensioenen blijven betaalbaar en de pensioenleeftijd verhogen naar 67 is een verkeerde, overbodige maatregel”.

“Het optrekken van de pensioenleeftijd zou dienen om onze werkzaamheidsgraad te verhogen. De werkzaamheidsgraad is voor de EU een fetisj geworden. En onze regering gaat daarin volop mee. In werkelijkheid is de werkzaamheidsgraad hoog in landen waar ze geen andere keuze hebben dan te werken om te overleven, ook tegen de laagste lonen, zelfs als ze oud en ziek zijn. Denk aan Roemenië en Bulgarije. Bovendien is deze indicator zeer onvolkomen. In Nederland ligt de werkzaamheidsgraad hoger dan bij ons. Maar schijn bedriegt: je hebt daar veel flexwerk, ouderen die bijklussen en studenten met bijbaantjes. Filter dat weg en hun score is nauwelijks beter dan de onze.”

“Over de betaalbaarheid van de pensioenen is zoveel ongerustheid gezaaid dat zelfs nogal wat jongeren nu geloven dat de pensioenen onbetaalbaar zijn geworden. Nochtans leven we in een rijk land dat nog altijd rijker wordt. Ik verwacht helemaal niet dat de volgende generaties het slechter zullen hebben dan wij, tenzij de liberale denktrant en ideologie blijft duren en we niks doen om onze wereld duurzaam te maken. België is een rijk land met een hoge productiviteit. Zelfs wanneer de productiviteitsstijging slechts bijdraagt tot een economische groei van 2% per jaar verdubbelt de rijkdom in België nog altijd in 35 jaar. Het gaat er vooral om hoe je de extra rijkdom verdeelt zodat niemand moet achterblijven. Van de sterke automatisering moeten we ook geen schrik hebben op voorwaarde dat het voordeel hieruit wordt benut om het leven van de mensen beter te maken. De cijfers leren dat we in ons land 26% van het Bruto Nationaal Product (BNP) besteden aan de sociale zekerheid. Dat is veel geld, maar ook en politieke keuze. De zogenaamde taxshift van de regering Michel vertegenwoordigt 2% van het BNP. Dat is dus bijna de helft van de verwachte stijging van de vergrijzingskosten.De cijfers leren dat we de betaalbaarheid van de pensioenen met de geproduceerde rijkdom zeer goed mogelijk is. We zetten beter maximaal in op de wettelijke pensioenen die veruit het meest efficiënt zijn om ons pensioensysteem veilig te stellen.1711-tekening pensioen Dat toonde ook Prof. Jef Pacolet van de KULeuven aan. De regering en de rechtse partijen spreken van een tekort in de sociale zekerheid, maar in feite gaat het om een deficit dat ze zelf gecreëerd heeft (hebben)”.” In de Kamer is er gediscussieerd over de tientallen miljarden euro’s aan vermogens die naar de belastingparadijzen zijn versluisd. De Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) antwoordde: “Ja maar, het gaat om slechts 87 miljard euro.” Dat is volgens Prof. P. Deboosere toch hallucinant!  “Dat is een bedrag dat de totale kosten van de financiering van de sociale zekerheid evenaart. Van de EU moest de minister 750 miljoen euro aan fiscale voordelen terugvorderen van grote bedrijven, maar daar kwam niks van in huis. Integendeel, hij betaalt nu dure advocaten om dit aan te vechten”!”

“De Pensioencommissie o.l.v.  Frank Vandenbroucke (SP.A) verdedigde het pensioen met punten. Hij zei dat het weinig verschil zou maken met het huidige systeem. Maar als dat zo is, waarom is zo’n puntensysteem dan nodig? Het is maar de vraag wat de politiek met die ‘punten’ wil aanvangen. De Pensioencommissie wilde de punten linken aan de economische en de demografische evolutie. Maar ik vind het niet verstandig om automatismen in te bouwen die gebaseerd zijn op indicatoren. Heel belangrijk is welke ideologische visie er achter dit verhaal zit. Kleine aanpassingen kunnen grote gevolgen hebben voor de gepensioneerden. Nogal wat politici en academici gaan nogal licht over “het langer moeten werken”. Hun leven verschilt natuurlijk sterk van het leven van de doorsnee burger”. (LBC-Ons Recht, november 2017)

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Geduld is een bittere plant met een zoete vrucht
  (Chinees spreekwoord)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye