Stopt de export van het Saoedi-islam fundamentalisme?

De nieuwe en jonge (32) kroonprins- koning van Saoedi-Arabië (vlag boven), Mohamed Ben Salmane (bijgenaamd MBS), heeft op zijn recente reis door de Verenigde Staten verklaard dat Saoedi-Arabië begonnen is met het wereldwijd propageren van de fundamentalistische islam- ideologie van het Wahabisme(= letterlijke toepassing Koranteksten van de 7e eeuw als onderdeel van het salafisme), op vraag van zijn Westerse bondgenoten tijdens de Koude Oorlog in de vorige eeuw.

Bekentenis

De verklaring van de Saoedische koning Mohamed Ben Salmane die is gepubliceerd in de Washington Post van 22 maart jl. is schijnbaar ongemerkt gepasseerd in de Westerse pers en media. Inderdaad, de troonopvolger heeft verzekerd dat het fundamentalistische Wahabisme in de loop van de 20e eeuw verspreid werd vanuit de Saoedische hoofdstad Riyad op vraag van zijn Westerse bondgenoten met het doel de invloed van de Sovjet-Unie en nationalistische- en linkse islamstromingen in de Arabische wereld te bestrijden. De Washington Post verbindt deze verklaringen met verschillende dossiers zoals ondermeer de relatie met Jared Kushner, joodse schoonzoon van president Donald Trump en zijn adviseur in het Witte Huis, met het dossier van de interne hervormingen in het Saoedische koninkrijk, de oorlog in Jemen, en het Israëlisch- Palestijns conflict. De Westerse pers en politici zeggen dat de verspreiding van het Wahabisme aan de bron ligt van het terrorisme. De kroonprins concretiseerde dat de Saoedi’s miljarden petrodollars investeerden in buitenlandse moskeeën en scholen.

“de vijand van mijn vijand is mijn vriend”

Dhr. Pierre Consea, Frans historicus en hoge functionaris van het Franse ministerie van Defensie, kwalificeert op RT-France de bekentenis als te laat. Voor deze specialist internationale strategie stelt deze verklaring van de kroonprins hem in staat om zich ten dele te ontdoen van de verantwoordelijkheid van Saoedi -Arabië voor het financieren van het terrorisme. In een artikel van Dhr. P. Consea in “Le Monde Diplomatique” van juni-juli 2016 getiteld “Een halve eeuw wahabitische diplomatie”, legt P. Consea uit dat de buitenlandse politiek van het Saoedische koninkrijk tijdens de Koude Oorlog anticommunistisch was en zich keerde tegen het panislamisme en het socialistisch panarabisme van Gamel Abdel Nasser,

1710-TITO-NEHRU-NASSER

Rechts op de foto: G. NASSER samen met J.B. Tito en P. Nehru, leiders van de niet gebonden landen, los van de VSA en de Sovjet-Unie.

Egyptisch leider van 1954-1970. (zie foto) (red. In verband met de rol van Nasser kunnen we kort zeggen dat hij door een staatsgreep van Egyptische officieren aan de macht kwam. Hij legde de nadruk op het Arabisch nationalisme en de Arabische eenheid. Later evolueerden deze concepten naar het Arabisch socialisme. De Moslimbroederschap ondersteunde de staatsgreep van de “Vrije Officieren”, maar de wittebroodsweken tussen de Broeders en G. A. Nasser waren van korte duur. In 1953 werd het de Moslimbroeders duidelijk dat Nasser niet zozeer een islamfundamentalist was, wel een nationalist was die Egypte wilde moderniseren naar een socialistisch i.p.v. een islamitisch model. De oprichting van een seculiere staat stond voorop). Min of meer dezelfde Arabisch nationalistische stromingen waren-zijn aanwezig in Irak, Libië en Syrië.

Het islamfundamentalisme werd actief gesteund door het Westen, vooral door de Amerikanen. Het adagium indachtig “de vijand van mijn vijand is mijn vriend”. Die steun van het Westen, verhinderde het Westen te zien, dat Saoedi Arabië zijn eigen agenda had. De theologisch-ideologische” industrie van het Wahabisme leverde Amerikanen de nodige “soft power” om de Koude Oorlog te voeren. Meer dan twee decennia na de Koude Oorlog, publiceerde Wikileaks van Julien Assange, meer dan 60.000 documenten en geven aan hoe de Saoedi’s wereldwijd een systeem opzetten van bekering en promotie van het islam- fundamentalisme. P. Consea: “Sedert tientallen jaren investeert Saoedi-Arabië miljarden petrodollars in islamitische organisaties via een “cheque-diplomatie”, schreef de Amerikaanse krant de New York Times in juli 2015, na  alle gelekte documenten van Wikileaks te hebben onderzocht. Na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, waarvan 15 terroristen Saoedi’s waren,  duidde president Bush Afghanistan en Irak aan als de vijanden van de VSA. Men zal begrijpen dat een goede klant als Saoedi-Arabië niks in de weg mocht gelegd worden”. Voor de historicus is die situatie vandaag vergelijkbaar, wanneer president D. Trump tijdens zijn bezoek aan Riyad, vorig jaar in 2017, Iran de schuld gaf van het terrorisme.

De jonge kroonprins- koning voert een dure PR-campagne

Saoedi  Arabië lijkt onder de nieuwe heerser, de jonge kroonprins  Mohamed Ben Salmane, niet meer bereid te zijn de rol van exportateur van het islam fundamentalisme verder te zetten. Hij zegt dat het tijd wordt deze verkeerde paden te verlaten en teruggekeerd wordt naar de normaliteit. De kroonprins verzekert dat de financiering vandaag van de export van het Wahabisme grotendeels nog komt van Saoedische privé stichtingen en niet van de regering. Wat gaat hij doen tegen deze  (machtige) stichtingen? Is het “window-dressing”? Op  deze manier wordt duidelijk dat de kroonprins het Westen wil verleiden. Dat is niet uit de lucht gegrepen. Saoedi Arabië en de jonge kroonprins hebben een miljoenen dollars kostende PR- campagne opgezet om het imago van Saoedi-Arabië te verbeteren. Maar deze campagne kan niet verbergen dat de oorlog in Jemen grotendeels op de rekening van Saoedi- Arabië kan geschreven worden, die met Westerse wapens, vele burgerdoden maakt en vernielingen van infrastructuur. Die PR-campagne kan ook de zware mensenrechtenschendingen in het land zelf niet ongedaan maken. (RT-France).

Het Westen levert wapens aan jihadisten

Het Westen was niet alleen vragende partij ten aanzien van Saoedi- Arabië om als soft power te dienen voor de verspreiding van het islamfundamentalisme in de Koude Oorlog van vorige eeuw. Maar het Westen zelf was ook voor de ‘hard power’ als het erop aankwam islam fundamentalisten, jihadisten,  te bewapenen en te laten oorlog voeren voor Westerse belangen. Denk aan Afghanistan en ander gebieden, en vandaag in Syrië.  Denk aan de Westerse invasie in Irak waar een seculiere dictatuur van Sadam Hoessein op basis van leugens, als zouden er chemische massavernietigingswapens zijn, werd omver geworpen. Het land werd vernietigd met honderdduizenden slachtoffers, doden en gewonden en het ontstaan van fundamentalistische islamstrijders die tijdelijk een IS- Kalifaat hadden opgericht. Denk ook aan Libië waar het Westen chaos en bloedvergieten bracht en een ontwikkeld  land terug bombardeerde naar de middeleeuwen, en zo de weg vrijmaakte voor de misdaad, slavenhandel, én islam fundamentalisten,…

De doelstellingen van het Westen en die van de islamfundamentalisten liepen grotendeels samen voor zover het de strijd aanging met het Arabisch

1711-petrodollar-2

Saoedi-Arabië: nog altijd één van de grootste olieproducenten ter wereld.

seculier nationalisme waarin naast de islam plaats is voor christenen, jezidi’s,… Ook met socialistische beleidsdoelstellingen ivm landhervormingen, economische soevereiniteit, en de invloed van de Sovjet-Unie in het Midden Oosten. Een eenzijdige benadering is, dat de oorlogen en de onrust die het Westen in het Midden Oosten veroorzaakt, enkel en alleen om de olie te doen is. Maar het gaat ook om regimes te vernietigen die al te nationalistisch zijn, en die controle willen over hun olierijkdommen. Dat was al in de jaren vijftig toen in Iran president Mohammad Mossadeq de controle wilde over de olierijkdommen van het land. Via een Brits-Amerikaanse coup werd M. Mossadeq van de macht verdreven en de sjah van Perzië op de troon kwam. Dat was ook zo met Afghanistan waar een progressief regime werd verdreven.  Irak, Libië die weg wilden uit de petrodollar-dwang werden ook vernietigd.

België verbreekt nu pas de overeenkomst met de grote Grote Moskee Brussel

Ook België was sinds 1969 een belangrijke draaischijf van de verspreiding van het islamfundamentalisme bij de moslims in ons land. De Grote Moskee van Brussel kan hierin niet onvermeld blijven.  Hij kwam er als dank voor de financiële steun van de Saoedische koning Faisal bin Abdoel Aziz, tijdens zijn bezoek aan België in 1967 aan de slachtoffers van de grote brand in het warenhuis Innovation te Brussel. Koning Boudewijn en zijn echtgenote Fabiola schonken hem het “Oosters paviljoen”. Het gebouw werd ingericht als moskee en cultureel centrum voor de moslims in Brussel-België. In 1969 sloten Marokko en Saoedi-Arabië een overeenkomst met de Belgische staat (Regie der Gebouwen) voor een erfpachtovereenkomst van 99 jaar. Koning Boudewijn en koning Faisal Aziz vonden mekaar vlug in die deal, vermits het beide religieuze fundamentalisten waren.

1803-Grote Moskee Brussel

Erfpachtovereenkomst met Saoedi-Arabië eindelijk verbroken.

Het schandelijke van het hele verhaal is dat de Belgische politieke klasse 50 jaar lang toeliet dat een achterlijke versie van de islam kon verspreid worden op het grondgebied. En dat er op 22 maart 2016 doden en gruwelijk verminkten moesten volgen met de aanslagen in Zaventem-Maalbeek om het Saoedische Wahabisme in vraag te stellen!

Na de aanslagen werd er een parlementaire onderzoekscommissie “22/3/” opgericht. Waarin ook vragen werden gesteld over het functioneren van de Grote Moskee. De onderzoekscommissie besloot,  meerderheid en oppositie samen, dat de Grote Moskee (zie foto) functioneert “als een satelliet van Saoedi-Arabië, die een Wahabitische islam verspreidt die onze wetten ondergeschikt maakt aan de religie”.  De regering Michel-Jambon nam deze kritiek ernstig en besloot een vroegtijdig einde te maken aan de erfpachtovereenkomst. De Saoedi’s maakten er geen diplomatieke rel van. Misschien door de nieuwe wind die er waait sedert de jonge kroonprins-koning de macht heeft overgenomen. Als er maar een “correcte prijs” voor wordt betaald zeggen de Saoedi’s.

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  In een tijd van universeel bedrog is
  het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad
  (George Orwell, Brits schrijver, 1903-1950)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye