Amerikaanse troepen in Duitsland niet langer gewenst

De Amerikanen hebben duizenden soldaten gelegerd in Duitsland. De Amerikaanse  luchtmachtbasis Ramstein (foto) is daarvan de zenuwknoop. Gezien we in een totaal andere tijd leven toen de Amerikanen in 1945 één van de bezettingsmachten werden , willen Duitse parlementsleden in een resolutie dat deze troepen en hun wapens, waaronder 20 atoombommen, terugkeren naar huis.

De Verenigde Staten hebben zowat 50 basissen en steunpunten in Duitsland. Legereenheden die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog (1945) in Duitsland gebleven zijn. Duitsland was na het einde van de Tweede Wereldoorlog bezet door vier geallieerde machten: de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië. Duitsland werd verdeeld in twee staten in 1949. Er werd eens scheidingslijn getrokken tussen de twee militaire bondgenootschappen, de NAVO en het Warschaupact.

In 1990 werd, met de steun van Moskou, Duitsland herenigd. Oost- Duitsland ( de DDR) werd opgeslorpt door de Westers gerichte Duitse Bondsrepubliek. De Sovjet-Unie was akkoord om ca 338.000 militairen en 24 divisies, gestationeerd in de DDR, terug te trekken. De VS, Frankrijk, Groot-Brittannië verminderden ook hun militairen en behielden een symbolische aanwezigheid. Maar dat was niet het geval met de Verenigde Staten van Amerika. Ze hebben tot vandaag 35.000 militairen in Duitsland. De luchtmachtbasis Ramstein is de zenuwknoop van de Amerikaanse aanwezigheid in een netwerk van zo’n 50 basissen en steunpunten. Sinds een aantal jaren wordt door de Vredesbeweging en progressieve partijen waaronder Die Linke betoogd in Ramstein (foto) om de sluiting van de Amerikaanse basis te eisen.

Ontwerp Resolutie

Parlementsleden van de fractie van “Die Linke” in het Duitse parlement (“Bundestag”) willen de VS-troepen uit Duitsland, samen met hun atoombommen. In een resolutie roepen zij de regering Merkel op, de akkoorden op te zeggen die het mogelijk maken zo’n 35.000 VS- militairen en hun gezinnen, te stationeren op Duits grondgebied, samen met hun wapens waaronder 20 kernwapens.

In de voorgestelde resolutie die begin deze maand, oktober 2019, werd ingediend stellen de parlementsleden van Die Linke fractie, dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in strijd is met de Grondwet. Vooral omdat de VS de basissen gebruikt om militaire operaties en liquidaties met drones uit te voeren in het Midden Oosten,  bijv. in Jemen, in Pakistan en in Afghanistan. Tevens spelen deze basissen een rol in de militaire opbouw tegen Iran. De resolutie verwijst ook naar de geplande modernisering van 20 VS- atoombommen op de basis ‘Büchel’ in West-Duitsland (vergelijkbaar met Kleine Brogel in Vlaanderen). Dat is voor de parlementsleden onaanvaardbaar.

Voorbereiding oorlog

In 1990 werd het “twee plus vier akkoord” gesloten dit wil zeggen een akkoord tussen de Oost-Duitsland (DDR) en de Bondsrepubliek Duitsland samen met de vier vroegere bezettingsmachten: de Sovjet-Unie, Frankrijk, De Verenigde Staten en Groot- Brittannië. Dat akkoord verbond de NAVO-partners, los van Duitsland, geen troepen te ontplooien in Oost- Duitsland na de eenwording van Oost- en West-Duitsland. Westerse leiders beloofden toen ook aan Sovjetleider Michael Gorbatsjov (foto) om de NAVO niet oostwaarts uit te breiden. Die belofte werd herhaaldelijk gebroken. Tussen 1999 en 2004, is elk lid van het door de Sovjet-Unie geleide Warschaupact, samen met de Baltische republieken, lid geworden van de NAVO.

Volgens de Duitse parlementsleden van “Die Linke” oefent de roterende ontplooiing van NAVO-troepen in Polen en de Baltische staten druk uit op het in 1997 getekende protocol tussen de NAVO en Rusland volgens  welke beide partijen zich  verbonden tot wederzijdse veiligheid in de Euro-Atlantische ruimte. Een permanente ontplooiing van VS- militairen in Polen en de Baltische staten, op initiatief grotendeels van de VS, wordt door de parlementsleden van Die Linke gelezen als een voorbereiding tot oorlog. Reken daarbij dat de NAVO druk uitoefent op de Centraal- en Oost-Europese landen om hun transport infrastructuur per weg en spoor te moderniseren zo dat vlot militair materieel vanuit het Westen kan aangevoerd worden naar het Oosten voor een oorlog tegen Rusland. Daarbij komt dat de Duitse belastingbetaler zowat 71 miljoen euro moet uitgeven in 2020 aan de aanwezigheid van vnl. VS – militairen, wat volgens Die Linke onaanvaardbaar is.

Akkoord opzeggen                                                                                      

In het licht van al het voorgaande roepen de parlementsleden van Die Linke de Federale regering op om een einde te maken aan het akkoord dat buitenlandse troepen toelaat in Duitsland gestationeerd te worden en de vreemde troepen te verplichten het grondgebied te verlaten binnen een afgesproken tijdsschema. De resolutie roept  Berlijn op om de VS ook te verplichten zijn 20 atoombommen te verwijderen en daarbij aansluitend wetgeving te voorzien die de stationering van elk soort massavernietigingswapen verbiedt. De resolutie werd getekend door Sahra Wagenknecht (foto) voorzitter van Die Linke en Dietmar Bartsch namens de fractie.

Aansluitend hierop roepen in het Duits parlement de woordvoerders van de Die Linke fractie en de fractie van  “Alternative für Deutschland” de Westerse landen en Duitsland op de sancties tegen Rusland ongedaan te maken, gezien de nu vijf jaar durende sancties de Duitse economie gevoelig beschadigen.

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  De Journalist is de historicus van zijn eigen tijd
  (Oriana Fallaci, Italiaanse journaliste 1929- 2006)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye