Corona virus dreigt sociale kloof te vergroten

De Wereld Gezondheidsorganisatie (W.H.O.) van de V.N. , de overheden, de gezondheidszorg, de  wetenschap en de bevolking, gaan de strijd aan met een nieuw gevaarlijk coronavirus – covid-19- dat overal ter wereld opduikt. Het is een pandemie.  Europa wordt zwaar getroffen.Het gaat in eerste instantie om een medische catastrofe die ook het maatschappelijk weefsel besmet. Het covid-19 veroorzaakt ook extra sociale ongelijkheid en onmenselijke werkdruk in de zorgsector.(foto Rode Kruis)

De sociale impact van de corona pandemie is niet mis. De al aanwezige sociale ongelijkheid zal er nog door versterkt worden. In de economische sfeer sluiten bedrijven, worden werknemers op technische werkloosheid geplaatst met loonverlies. Sommige mensen in kleine appartementen leven met hun gezin dag in dag uit, wekenlang in een te kleine ruimte. Het veroorzaakt spanningen, hysterie of depressies. Gezinnen hoger op de sociale ladder hebben vaak een modern, groot huis met tuin en kunnen naar harte lust gebruik maken van de aanwezige ruimte. Bij hen zullen depressies minder kans krijgen.

Naar aanleiding van corona wordt door de politieke klasse heel wat nummertjes hypocrisie opgevoerd. Bijv. de politieke klasse prijst nu de zorgsector de hemel in. Maar ze is blijkbaar vergeten dat op 5 maart 2020 bijna 10.000 zorgverleners en hun vakbonden betoogden in Brussel. Het protest was gericht tegen het asociale beleid van de Vlaamse regering. Met het covid-19 worden de tekorten aan mensen, materiaal en vergoedingen  extra onder druk geplaatst.  Het personeel in bejaardencentra, ziekenhuizen werkt in overdrive. De druk op en de  uitbuiting van de werkende mannen en vrouwen in de zorgsector – van dokters , verpleegsters tot kuispersoneel – wordt pijnlijk. (foto) Hoopgevend is de solidariteit met het zorgpersoneel bij de bevolking. In een reeks wijken in Vlaanderen worden witte spandoeken opgehangen aan balkons en wordt in straten en appartementsblokken elke dag om 20 uur voor open ramen in de handen geklapt. Dat is hartverwarmend en ontroerend. Nu maar hopen dat de bevolking die politieke partijen niet meer zal steunen die de gezondheidssector al jarenlang uitwringt en onderwaardeert met besparingen, met te weinig handen aan het bed. Met de strijd tegen het corona virus moeten de gezondheidswerkers nu de loopgraven in. Maar velen zullen nadien de prijs betalen voor wurgende besparingen in de gezondheidssector sector. In een opiniebijdrage in Le Vif-Knack (23/03 jl.) zegt Dr. Antoine Dumont, spoedarts in Luik daarover het volgende: “Veel van de mensen die nu applaudiseren, steunen elk jaar de hufters die bezuinigen en vergeten dat de huidige eerste minister Sophie Wilmès (MR) als minister van begroting miljarden euro’s uit de gezondheidszorg haalde. En de mensen zijn bang omdat we ons leven riskeren? Mensen die shifts draaien en stressvolle banen aannemen sterven  niet aan een infectie. Ze sterven omdat ze werken aan een hels tempo waardoor ze 10-15-20 jaar levensverwachting verliezen. Dus toch bedankt voor uw applaus, maar het ziekenhuispersoneel werkt al jaren in erbarmelijke omstandigheden en verpest zijn gezondheid door hun werk werk zo goed mogelijk te doen”.

Het Jaarboek over Armoede 2019 wees op een innig verband tussen armoede, slechte gezondheid en sterftekans. De groep van daklozen, asielzoekers, vluchtelingen,  verarmden en armen zullen door het corona virus een groter risico hebben op ziekte en overlijden. Het jarenlange besparingsbeleid op het sociaal beleid, van de opeenvolgende Vlaamse regeringen gedurende de voorbije twintig jaar, vergroot de impact van corona op deze arme bevolkingsgroepen.

Het corona virus en zijn zieken, zijn doden in de meterslange rij van lijkkisten in Noord- Italië (op één dag soms tot 600 doden!) maken vele werkende mensen angstig en onzeker. Een zware terroristische aanslag zoals in Zaventem en Maalbeek van 2016 deed dat ook. Maar er is een verschil. De aanslagen waren een zeer hoge steekvlam, de daders waren duidelijk, de slachtoffers gekwetsten en doden ook. De plaats van het drama was omschreven.  Met corona ligt het anders. Niemand ziet het virus,  maar de mensen zien wel  hoe hard het toeslaat, niet in enkele seconden maar in slepende dagen en weken. Mensen weten niet hoelang het zal duren en hoeveel slachtoffers zullen vallen en of hun familie slachtoffer zal zijn. Die onzekerheid en angst wordt gevoed door de afwezigheid van een afdoend vaccin,  dat nog enige tijd op zich zal laten wachten. Virologen zeggen dat door gebrek aan middelen we staan waar we nu staan: geen afdoende vaccin.

Incivisme

Wat we in corona tijden nu zien, is het hamsteren in de supermarkten, zeker in de begin fase van de strenge overheidsmaatregelen. Het hamsteren is duidelijk een barometer van de grote onzekerheid bij de bevolking. ‘s Avonds zijn de rekken leeg, de supermarkten kunnen nauwelijks de goederen aanslepen, extra vrachtwagens worden ingehuurd, supermarktpersoneel kan met moeite een pauze nemen. Vermoeide verpleegsters, dokters, zorgverstrekkers, veiligheidspersoneel, die na de uitputtende dagtaak een supermarkt binnen hollen voor boodschappen stellen vast dat een reeks rekken leeg zijn. Cynischer kan niet. Echt hamsteren, meer kopen dan men echt nodig heeft, is incivisme. Mensen die een kar vol kopen omdat ze naast hun gezin, ook hun thuis opgesloten oudere familie moeten voorzien is niet hamsteren. Echte hamsteraars zijn een zeer kleine minderheid (foto). En het zijn de garnalen in het grote hamsterleger.

Er zijn ook haaiachtige hamsteraars, ze hebben daarvoor geen gevaarlijk coran virus nodig. De heren aandeelhouders, superrijke toplui hamsteren op grote schaal miljoenen en miljarden al dan niet versast naar belastingparadijzen. Ze ontnemen de samenleving de nodige middelen om essentiële taken te vervullen voor de bevolking, zoals de gezondheidszorg. De politieke klasse in Vlaanderen en België heeft zich daar al jaren geleden bij neergelegd. Ze legaliseert zelfs het inciviek hamstergedrag van de superrijken via belastingvoordelen en een laf fraudebeleid. En laat tegelijk besparingsprogramma’s los op een essentiële sector zoals de zorg- en medische wereld. Wat het corona virus misschien positief bijgebracht heeft is,  dat de politieke klasse misschien niet meer moet rondbazuinen dat besparingen in de gezondheidszorg nodig zijn. Hopelijk stemmen de mensen niet meer voor partijen die vanuit een neoliberale besparingslogica de gezondheidszorg verder willen ontmantelen. Het volk heeft nu op een dramatische wijze kennis gekregen van het belang van een essentiële sector zoals de openbare gezondheidszorg.

Toezicht a.u.b.

We menen dat in deze corona catastrofe de directies van de supermarkten, de bevoegde overheidsinspecties en vakbonden toezicht moeten houden op de werkomstandigheden van de kassierster en ander personeel in de grote voedingswinkels. De directies mogen van corona geen misbruik maken en nog meer de zweep erop te leggen op de zich uit de naad werkende personeelsleden. De gemeenschap moet toezicht houden, op de sociaal rechtvaardige distributie tijdens de openingsuren. We weten niet of de supermarktketens daarin een partner zijn gezien hun winstbejag en hun kosten drukkende obsessie op de rug van het personeel

Onderwijs

Door de dreiging van de corona besmetting werd het onderwijs in de scholen opgeschort (de scholen dienen alleen nog als opvang voor leerlingen). Hier dreigt corona de sociale ongelijkheid in het onderwijs nog te versterken. Tim Surma, pedagoog en onderzoeker in de Thomas More Hogeschool formuleert het zo. Hij weet dat, wanneer in een periode er geen onderwijs is, vertraagd geleerd wordt. Daarnaast worden de kloven tussen de leerlingen groter: “de meest democratiserend factor, namelijk tijd, wordt immers buitenspel gezet. Telkens wanneer de klokt tikt in een leeg klaslokaal, is dat in het nadeel van de kinderen. Maar toch nog meer voor kinderen uit minder wel gestelde gezinnen. Of je nu een kind bent van hoogopgeleide ouders die beiden een diploma en een job hebben of je komt uit een arm gezin: als je op school zit krijg je in ieder geval 50 minuten instructietijd van de leerkracht. Valt dat weg, dan zie je dat sommige ouders- veelal die uit de eerst vernoemde groep – actief opdrachten verzinnen voor hun kinderen, samenvattingen maken, of helpen bij het huiswerk. Ze geven meestal ook meer structuur aan het leven dan hun kinderen. Eigenlijk krijgen de jongeren van hoogopgeleide en rijkere ouders privé onderwijs. Die tweede groep heeft dat vaker niet.” (HLN, 20/03)

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  In een tijd van universeel bedrog is
  het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad
  (George Orwell, Brits schrijver, 1903-1950)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye