Essay- Niet Trump, maar culturele wanhoop vermoordt ons

Op de website ‘Le Grand Soir’ verscheen een interessant essay van de Amerikaanse journalist Chris Hedges. Volgens hem zijn de VS een groteske schaduw van zichzelf geworden. Het absurde Trump-regime is een symptoom, geen oorzaak van het fysieke en het morele verval van het land (foto betoging na de politiemoord op Afro-Amerikaan George Floyd). In wat volgt een verkorte weergave van de diagnose van de auteur over de gang van zaken in de Verenigde Staten van Amerika.

Chris Hedge(*): “We hebben in de geschiedenis de gevolgen gezien van de sociale en politieke ineenstorting in de schemering van het Griekse en Romeinse rijk, van het Ottomaanse en Habsburgse rijk, van het tsaristische rijk, van Weimar in Duitsland en recent het voormalige Joegoslavië. Stemmen uit het verleden hebben de Amerikanen in hun geschriften gewaarschuwd: Aristoteles, Cicero, Fjodor Dostojevski, Milovan Djilas. Maar blind geworden door illusies en trots weigeren de Amerikanen te luisteren, alsof zij  vrijgesteld zijn van historische ervaringen en van de menselijke natuur.

“De Verenigde Staten van Amerika zijn nog een schaduw van zichzelf. Ze verspillen hun middelen aan nutteloos militair avonturisme. Het is een symptoom van alle imperia in verval die proberen hun hegemonie met geweld te herstellen. Denk aan de avonturen in Vietnam, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië…Tientallen miljoenen levens zijn vernietigd. We produceerden failliete staten. Er zijn 1,8 miljard moslims in de wereld of 24% van de wereldbevolking. Ze zijn bijna allemaal in vijanden van de Verenigde Staten veranderd. In de Verenigde Staten hebben we enorme tekorten en verwaarlozen we onze basisinfrastructuur, inclusief elektriciteitsnetwerken, wegen, bruggen, openbaar vervoer om meer geld aan de militairen te kunnen geven, een bedrag groter dan alle andere militaire budgetten ter wereld samen. We zijn ’s werelds grootste exporteur van wapens en munitie. We beweren dat we onze deugden en rechten met geweld kunnen opleggen aan andere landen en culturen. Mensenrechten, democratie, de vrije markt, de rechtsstaat en individuele vrijheden worden met voeten getreden in ons land. In ons land bestaan groteske niveaus van sociale ongelijkheid. Bezuinigingen hebben de meeste Amerikaanse burgers verarmd, democratische instellingen vernietigd, waaronder het Congres en de rechtbanken en de pers. Er is in eigen land een gemilitariseerde bezettingspolitie gecreëerd die het volk onder toezicht plaatst”.

Vergiftigde solidariteit

“De Trump fantasieën en zijn aanhangers spreken over valse stembusgangen. Complottheoretici geloven dat de “Deep State” en Hollywood een uitgebreid netwerk van kindersekshandel runnen. De christelijke fascisten hebben vertrouwen in één wezen. Ze onderwijzen de magie van Jezus en het creationisme op onze scholen. Er worden tijdens de jongste verkiezingen op vele plaatsen bewust wachtrijen van tien uren georganiseerd om de drempel voor de stembusgang te verhogen voor de kiezer. Er waren plannen van extreemrechtse milities om de gouverneur van Michigan en Virginia te ontvoeren en een burgeroorlog uit te lokken. Dat alles is onheilspellend voor de toekomst”.

“Ons activisme, de protesten en lobbyactiviteiten, de oproepen aan de Verenigde Naties, NGO werk en misplaatst vertrouwen in liberale politici als Barack Obama en Joe Biden, dat alles belette niet de toename van 60% wereldwijde koolstofemissies sinds 1990. Ramingen voorspellen een verdere toename van 40% van de wereldwijde emissies in het komende decennium. We zijn door het verhoogde koolstofdioxide gehalte minder dan 10 jaar verwijderd van een gemiddelde temperatuurstijging van 2° Celsius! Dat betekent een planetaire catastrofe die delen van de aarde onleefbaar zal maken. Kuststeden zullen overstromen, oogstopbrengsten zullen drastisch verminderen en voor miljarden mensen lijden en dood veroorzaken. Dat is wat er op ons afkomt”.

“Ik schrijf dit alles vanuit Troy, New York. New York was ooit de op één na grootste ijzerproducent van het land na Pittsburgh. De stad was een industrieel centrum voor onze kledingindustrie, een productiecentrum voor overhemden, kragen en manchetten. Het was ook de thuisbasis van gieterijen die werkten voor bedrijven, die precisie-instrumenten maakten. Dat alles is verdwenen met achterlating van het postindustriële afval en stedelijk verval en vooral de verwoeste levens en hopeloosheid die in de meeste steden van de VS bekend en berucht zijn. Het is deze wanhoop die ons vermoordt. Ze vreet aan het sociale weefsel, verbreekt sociale relaties. Ze manifesteert zich in een reeks zelfdestructieve en agressieve pathologieën. Ze promoot, wat de antropoloog Roger Lancaster stelt: “vergiftigde solidariteit” d.w.z. gemeenschapsintoxicatie gemaakt uit negatieve energie van angst, achterdocht, jaloezie, en de drang naar wraak en geweld. Zoals Sigmund Freud goed begreep, het is het omarmen van het doodsinstinct in de laatste fase van verval van individuen en naties. S. Freud en Primo Levi wisten het. Moreel leven is een kwestie van omstandigheden. Zoals ik heb gezien in mijn reportages in oorlogen, verdwijnen morele overwegingen in extreme tijden. Het is de luxe van bevoorrechten. “Tien procent van elke bevolking is wreed, tien procent is hoe dan ook barmhartig en tachtig procent kan door sociale- economische- en politiek-culturele omstandigheden in beide richtingen worden bewogen”, zei Susan Sontag. Primo Levi stelt dat om te overleven in de vernietigingskampen was het nodig “alle waardigheid te wurgen en het geweten te doden. Het was de arena betreden als een beest tegen de andere beesten. Het was een voortdurende oorlog van ieder tegen allen”. De sociale ineenstorting van een samenleving zal vernoemde pathologieën aan de oppervlakte brengen. Maar de vaststelling dat de omstandigheden in de maatschappij ons tot wreedheid kunnen degraderen, doet geen afbreuk aan de moraliteit. Terwijl het VS-imperium implodeert, en daarmee de sociale cohesie, terwijl de aarde ons steeds meer straft voor onze onwil om de ecologische systemen die ons het leven schenken, te eren en te beschermen, moeten we deze duisternis het hoofd bieden. Rondom ons, maar ook in ons”!

“De dans des doods is in de Verenigde Staten al begonnen. Honderdduizenden Amerikanen sterven elk jaar aan opioïden, alcohol en zelfmoord. Sociologen noemend dat de “dood van de wanhoop”. Deze wanhoop voedt morbide zwaarlijvigheid voor ca 40% van de bevolking, voedt gokverslaving, voedt de “pornoficatie” van de samenleving met de alomtegenwoordigheid van seksueel sadisme. We zijn getuige van de proliferatie van rechtse gewapende milities, nihilistische massa schietpartijen. Hoe groter de wanhoop, hoe meer de daden van zelfvernietiging zullen toenemen”.

“Diegenen die overweldigd zijn door wanhoop zoeken een magische redding. Of het nu gaat om sekten in de crisis, zoals christelijk rechts of demagogen, zoals Donald Trump. Of het nu gaat om hondsdolle milities die geweld als een schoonmaakmiddel beschouwen. Zolang deze duistere pathologieën zich kunnen ontwikkelen en voortplanten (de Democratische Partij van Joe Biden heeft duidelijk gemaakt dat ze ingrijpende sociaaleconomische hervormingen niet zal doorvoeren die deze pathologieën beteugelen en terugdringen) zullen de Verenigde Staten hun opmars naar desintegratie en sociale onrust verderzetten. De nederlaag van Trump zal die opmars niet stoppen of zelfs vertragen!

Pandemie in de VS

De kleptomanen plunderden 4.000 miljard $ op een schaal die niet meer gezien is sinds de reddingsoperatie van de banken in 2008-2009 onder toezicht van Barack Obama en Joe Biden. De kleptomanen verrijkten zich op ons kosten, terwijl ze kruimels uitstrooiden door de ramen van hun privéjets, jachten, lofts en paleizen naar de verachte en zieke volksmassa. De zogenaamde CARES-Act (The Coronavirus, Relief and Economic Security Act) heeft miljarden dollars aan fondsen en belastingverlagingen gegeven aan oliemaatschappijen, aan de luchtvaartindustrie, aan de cruiseschipindustrie, een 170 miljard voor de vastgoedsector. De wet heeft subsidies gegeven aan private equity-firma’s, lobbygroepen, aan de vleesindustrie en zelfs aan bedrijven die naar het buitenland zijn gevlucht om belastingen te ontwijken. De wet machtigde de Federal Reserve Bank om 1.500 miljard dollar aan leningen te verschaffen, waarvan men nu al weet dat ze niet zullen worden terugbetaald; Amerikaanse miljardairs zijn sinds de pandemie 434 miljard dollar rijker geworden. Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, wiens bedrijf Amazon vorig jaar geen Federale belasting betaalde, heeft in zijn eentje 72 miljard toegevoegd aan zijn persoonlijk fortuin sinds het begin van de pandemie. In dezelfde periode verloren 55 miljoen mensen hun baan

Naar schatting 300.000 Amerikanen zullen in december 2020 aan de Covid-19 pandemie overleden zijn, met de verwachting dat dit zal stijgen tot 400.000 in januari 2021. De werkloosheid is gestegen tot 21% van de beroepsbevolking, daarbij moeten de deeltijds werkenden gerekend worden die onder de armoedegrens blijven en uit de werkloosheid statistieken worden gehouden. Ons geprivatiseerd gezondheidssysteem maakt enorme winsten tijdens de pandemie. Maar het is niet ontworpen om het hoofd te bieden aan de noodsituatie in de volksgezondheid. Het systeem is niet ontworpen voor de volksgezondheid. Maar om de winst van de eigenaren-aandeelhouders te maximaliseren. Er zijn op 330 miljoen inwoners in ons land minder dan één miljoen ziekenhuizen. Het is het resultaat van een decennialange trend van fusies en sluiting van ziekenhuizen waardoor de toegang tot de zorg in de gemeenschappen in het hele land is afgenomen. Steden als Milwaukee zijn gedwongen veldhospitalen op te richten. In Mississippi zijn er geen bedden voor spoedeisende hulp meer beschikbaar. De gezondheidszorg onderworpen aan het winstbejag, heeft geen voldoende beademingsapparatuur, maskers, testen of medicijnen opgeslagen om het Covid-19 te bestrijden. Waarom zouden de eigenaren het doen? Dat is voor hen geen weg om winsten te maken. Ongeveer43 miljoen Amerikanen zijn hun door de werkgever betaalde ziektekostenverzekering kwijtgeraakt door werkloosheid! Er zijn tienduizenden faillissementen per dag, waarvan misschien twee derde door de exhorbitante medische kosten van het personeel. Voedselbanken worden bijna onder de voet gelopen door hongerige mensen en tienduizenden wanhopige gezinnen! Ongeveer 10 à 14 miljoen lopen achter met hun huishuur. Dit cijfer zal stijgen in januari 2021 tot 34 miljard dollar aan onbetaalde huren. Als het huidig moratorium op uithuiszettingen ten einde loop zullen vele miljoenen gezinnen, waarvan vele armen, op straat worden geworpen. Volgens het Census bureau en het Departement van landbouw is de honger in de Amerikaanse gezinnen tussen 2019 en augustus van dit jaar bijna verdrievoudigd! Het aantal Amerikaanse kinderen dat niet genoeg te eten heeft is volgens vernoemde instellingen veertien keer hoger dan vorig jaar. De armoede is schrijnend. De vijftig rijkste Amerikanen bezitten evenveel rijkdom als de helft van de bevolking of 155 miljoen.”

Stemmen voor Biden. Democratie in de VS?

“Er is geen democratie in de Verenigde Staten. Er is de enorme inkomensongelijkheid op een ongekende schaal. De democratie wordt gekocht (red. recente verkiezingscampagne kostte 15 miljard dollar aan campagnegeld). De democratie is onderworpen aan de macht van de grote bedrijven. Het primaat van de privé bedrijfswinsten heeft de democratie gedood, onze meest fundamentele burgerlijke vrijheden weggenomen en het grootste deel van de arbeidersklasse in ellende achter gelaten. Trump en Biden zijn walgelijke figuren die oud zijn geworden met cognitieve mislukkingen en zonder moreel kompas. Is Trump gevaarlijker dan Biden? Ja. Is Trump onhandiger en oneerlijker? Ja. Is Trump een bedreiging voor de open samenleving? Ja. Is Biden de oplossing? Nee. Biden kan niet geloofwaardig een verandering belichamen. Hij kan alleen maar meer van hetzelfde geven. En de meeste Amerikanen willen niets meer van hetzelfde. In Amerika mogen we alleen stemmen tegen wat we haten. Partijdige media zetten de ene groep tegen de andere op. Het is een reguliere versie van wat George Orwell noemde in zijn roman van 1984: The two minutes of hate”. Onze meningen en vooroordelen worden vakkundig verwerkt en versterkt met behulp van gedetailleerde digitale analyse van onze trends en gewoonten. Het resultaat is, zoals Matt Tabi schrijft: “Woede verpakt en op maat gemaakt voor jou”. De politiek verwerd tot een vulgaire tv-reality show. Het maatschappelijk discours is vergiftigd door leugens en scheldwoorden. De politieke berichtgeving is gedegradeerd tot sportverslaggeving. De presentator staat aan de zijlijn. Er zijn vier commentatoren, twee voor elk team. Politieke identiteiten worden gereduceerd tot licht verteerbare stereotypen. Tactiek, strategie, imago, campagneverslagen, opiniepeilingen worden eindeloos onder de loep genomen. Terwijl echte politieke kwesties worden genegeerd”.

“De politieke mediaberichtgeving verhult het feit dat de twee belangrijkste politieke partijen: de Republikeinen en de Democraten het over bijna alle belangrijke kwesties eens zijn. Het gaat dan over de deregulering van de financiële sector, handelsovereenkomsten, militarisering van de politie, de explosie van gevangenispopulaties, de-industrialisatie, bezuinigingen, steun aan fracking en fossiele brandstoffen, eindeloze oorlogen, een opgeblazen militair budget, controle door big business van de media en het verkiezingsproces, algemeen overheidstoezicht op de bevolking de klok rond. Op al deze domeinen kan je niet meer spreken van vrijheid, maar van een meester-slaaf verhouding. Het wordt allemaal ondersteund door de twee grootste politieke partijen”.

Wat doet je stem voor Biden? Je stemt voor eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten en elders. U stemt voor het apartheidsregime van Israël. U stemt voor een grootschalig openbaar toezicht van de inlichtingendiensten en voor de afschaffing van een eerlijk proces. U stemt voor bezuinigingsprogramma’s, waaronder de vernietiging van de sociale bijstand en afbraak van de sociale zekerheid. U stemt voor vrijhandelsovereenkomsten, de-industrialisatie, daling van de lonen en het delocaliseren van jobs ten gunste van onderbetaalde arbeiders in illegale ateliers in Mexico, China of Vietnam. U stemt voor de aanval op leraren en op het openbaar onderwijs. U stemt voor de transfers van federale fondsen naar winstgevende privé en fundamentalistische christelijke scholen. U stemt voor de groei van de gevangenispopulatie. U stemt voor gemilitariseerde politiemacht die gekleurde, arme mensen op straat vermoordt. Joe Biden was één van de architecten van de oorlogen in het Midden-Oosten. De VS verspilden daar 7 miljard dollar en het leven van miljoenen mensen. Biden is verantwoordelijk voor veel meer lijden en dood, in binnen- en buitenland dan Trump. Indien we een correct justitie- en wetgevend systeem hadden, dan zou Biden, samen met andere architecten van onze imperiale oorlogen, bedrijfsplunderingen en verraad aan het Amerikaanse volk, voor het gerecht worden gebracht, en niet als oplossing voor het economische en politieke verval van de VS worden gepropageerd als president door de Democraten”.

Wanneer komen essentiële politieke kwesties aan bod?

“Democraten en hun liberale apologeten nemen tolerante standpunten in als het gaat over ras, religie, immigratie, vrouwenrechten, genderidentiteit. Ze zeggen dan dat ze aan politiek doen. Die thema’s zijn voor ons ook zeer belangrijk. Maar dit zijn essentieel geen sociale en politieke kwesties. Het gaat essentieel over de overname van de economie door een klasse van speculanten en mondiale bedrijven. Deze overname heeft het leven vernietigd van sociale groepen die de Democraten beweren te verdedigen. Bill Clinton en de Democratische Partij hebben in de jaren negentig het oude sociale zekerheidsstelsel vernietigd, waarvan 70% van de begunstigden kinderen waren. Mensen ter rechterzijde demoniseren mensen aan de rand van de samenleving als zondebokken.  Cultuuroorlogen maskeren de werkelijkheid. De twee partijen waren en zijn volwaardige partners in de vernietiging van de macht van de democratische instellingen. De twee partijen hebben de Amerikaanse samenleving omgevormd tot een maffiastaat. Het enige verschil tussen beide partijen zijn de klederen die ze aantrekken voor het grote publiek, de stijl en de toon. De macht van politici zoals Nancy Pelosi (Democraten), Chuck Schumer (Democraten) of Mitch Connell (Republikeinen) komt voort uit hun vermogen om geld van bevriende bedrijven naar hun kandidaten van voorkeur te sluizen. In een democratisch systeem dat niet doordrenkt is van bedrijfsgeld, zouden ze geen macht hebben. Ze transformeerden het politieke systeem zoals de Romeinse filosoof Cicero het ‘gemenebest’ noemde, de res publica, in een instrument van plundering en onderdrukking in dienst van de wereldwijde bedrijfsoligarchie. Het Amerikaanse volk is een lijfeigene die wordt geregeerd door obscene, rijke en almachtige meesters. Ze plunderen de Amerikaanse schatkist, ze betalen geen of weinig belastingen. Ze hebben de rechterlijke macht, de media, en de wetgevende macht geperverteerd om onze burgerlijke vrijheden en rechten te ontnemen en hun de vrijheid te geven om belastingboycots te organiseren, financiële fraude en diefstal”.

Crisiscultus

“Het volk veranderen in strijdende fracties werkt commercieel. Dat werkt ook politiek. Het vernietigt bewust de klassensolidariteit. Het is een recept van sociale verdeeldheid en desintegratie van de samenleving. Ik heb als journalist Joegoslavië zien uiteenvallen. In antagonistische stammen. Het drijft ons naar het type Hobbesiaanse wereld waarvoor Sigmund Freud en Primo Levi waarschuwden. Rivaliserende media in Joegoslavië werden gebruikt om leugens, verhitte mythologische verhalen, vitriool en haat tegen andere etnische groepen te verspreiden. Ons land wordt overspoeld met wapens, de VS zijn al in de greep van een epidemie van massale schietpartijen. Er zijn doodsbedreigingen tegen diegenen die Trump bekritiseren, waaronder bijv. Congreslid Ilhan Omar. Er was een afgebroken complot van rechtse milities om de gouverneur van Michigan en Virginia te ontvoeren en mogelijk te vermoorden. Een aanhanger van Trump heeft zelfgemaakte bommen gestuurd naar prominente Democraten en CNN. De vonk die het poeder doet ontbranden is vaak de zucht naar het martelaarschap”.

“Politieke stagnatie, corruptie, samen met allerlei soorten ellende brengen wat antropologen noemen “crisiscultussen” tot stand. Bewegingen geleid door demagogen die ondraaglijke sociale, financiële en psychische problemen aanpakken die geweld als een vorm van morele zuivering bepleiten. Deze crisissekten, die goed ingeburgerd zijn bij christelijke, rechtse milities en aanhangers zijn van Trump zien in hem de sekteleider. Trump is het symptoom van het zieke Amerika”.

Naar een christelijk fascisme in de VS?

“Ik vrees dat we in de VS afstevenen op een christelijk fascisme. De grote morele mislukking van de liberale christelijke kerk was haar weigering, in naam van de tolerantie en de dialoog, om aanhangers van christelijk rechts aan de kaak te stellen. Door onverdraagzaamheid te tolereren heeft de liberale kerk legitimiteit gegeven aan een groep tv-predikers, oplichters, charlatans en demagogen en hun sekte aanhang. De liberale christelijke kerk stelde zich tevreden met het uitdragen van de essentiële boodschap van het evangelie te weten zorg voor de armen en de onderdrukten. Daardoor kon deze boodschap verdraaid worden in een magische wereld waar God en Jezus gelovigen overspoelden met rijkdom en macht. Ze stelden dat het blanke ras door God uitverkoren is. Imperialisme en oorlog zijn goddelijke instrumenten om de wereld van ongelovigen en barbaren te zuiveren. Het kapitalisme is een systeem dat volgens christelijk rechts de rechtvaardigen zegent met rijkdom en macht en de immorele mensen straft met lijden en armoede. Het kapitalisme is dus een systeem dat voor rechts vrijgesteld is van wreedheid en uitbuiting. Als je arm bent, als je geen medische zorg hebt, als je een laag loon krijgt, als je vastzit in de lagere klasse, dan is dat omdat je volgens het welvaartsevangelie geen goede christen bent. In dit rechts religieuze geloofssysteem krijgt je wat je verdient. Er is niks mis, prediken deze christelijke fascisten, met de structuren en de systemen van de macht. Zoals in allerlei totalitaire bewegingen worden massa’s gewone mensen verleid en roepen demagogen ze op tot hun eigen slavernij”.

“De mega tv-predikers, narcisten die despotische en luxe leengoederen runnen, verdienen miljoenen dollars door dit ketterse geloofssysteem te gebruiken. Zo pakken ze de wanhoop en het leed van leden, slachtoffers van het neoliberalisme en de-industrialisatie aan. Die gelovige aanhang vindt in Trump (die zich heeft gevoed met deze wanhoop in zijn casino’s en nep-universiteit) en deze mega-predikers kampioenen van hebzucht, de cultus van mannelijkheid, de dorst naar geweld, van blanke suprematie, van onverdraagzaamheid, van racisme, woede en complottheorieën. Trump wordt door rechts christelijke predikers vergeleken met de Bijbelse koning Cyrus, die de tempel van Jeruzalem herbouwde en de joden terug naar de stad bracht. Trump heeft de ideologische leegte gevuld met christelijk fascisme. Hij heeft leden van christelijk (uiterst) rechts verheven tot belangrijke functies. We denken aan de heren Mike Pence (vice president), Mike Pompeo (ex-CIA-hoofd en nu buitenlandse zaken), Betsy DeVos als minister van onderwijs, Ben Carson als minister van huisvesting en stadsontwikkeling en adviseur, de tv-evangeliste Paula White. William Barr werd procureur-generaal en minister van justitie, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en recent Coney Barrett werden voor het leven benoemd in het Hooggerechtshof ”.

“Het belangrijkste voor mij is dat de heer Trump het christelijke (extreem) rechts vetorecht heeft gegeven over belangrijke stellingnamen van de regering en vooral in federale rechtbanken. Trump heeft 133 rechters voor de districtsrechtbanken geïnstalleerd op een totaal van 167. Vijftig rechters in het Hof van Beroep op een totaal van 179. En 3 rechters in het Hooggerechtshof. Bijna allen zijn het christelijk rechtse extremisten. Ze worden door de American Bar Association, de grootste onpartijdige coalitie van advocaten in het land, als ongeschikt beschouwd. Trump heeft de islamofobie van de christelijke fascisten omarmd.  Hij verbood moslimmigranten het land binnen te komen. Hij voerde oorlog tegen reproductieve rechten zoals abortus, hij beperkte belastingvrijstellingen voor de “Planned Parenthood” organisatie. Hij viel LGBTQ-rechten aan. Hij brak de scheidingslijn tussen kerk en staat door het zogenaamde Johnson-amendement in te trekken dat kerken verbiedt, die zijn vrijgesteld van belastingen, politieke kandidaten te steunen. De ministers die hij benoemde gebruiken routinematig Bijbelse verwijzingen om een groot aantal regeringsbesluiten te rechtvaardigen waaronder de deregulering van milieuwetgeving, oorlog, belastingverlagingen, en de vervanging van openbare scholen door private ‘christelijke’ scholen. Tegelijk richten zij paramilitaire organisaties op, niet alleen via ad hoc milities, maar ook voor huurlingengroepen van privéondernemers die worden gecontroleerd door dubieuze figuren als Erik Prince, familielid van minister Betsy DeVos en de eerste CEO van Blackwater die onder meer in Irak heel wat bloed aan de handen heeft (de naam is nu Xe)”.

“Voor tientallen miljoenen Amerikanen is het christelijk fascisme een emotionele reddingsboei. Dat fascisme is ongevoelig voor wetenschappelijke argumenten en verifieerbare feiten. De christelijke fascisten sluiten zich bij voorkeur af van het rationele denken en van de seculiere samenleving. Wel heeft die seculiere samenleving bijna hun families vernietigd, en dompelden hen in diepe wanhoop. Deze onteigende Amerikanen zullen ofwel geïntegreerd worden in de economie en de samenleving en hun verbroken sociale relaties zullen worden hersteld, of de beweging zal virulenter, gewelddadiger en machtiger worden”.

Christelijke bedrijfsaalmoezeniers op de werkvloer

“Alle fascistische bewegingen bedekken hun smerig geloofssysteem met het vernislaagje van de moraliteit. Ze spreken over het herstel van de openbare orde, over goed en kwaad, over de heiligheid van het leven, over burgerlijke en familiale deugden, over patriottisme en tradities, om hun ontmanteling van de samenleving en hun verlangen om mensen het zwijgen op te leggen en diegenen te vervolgen die het niet met hen eens zijn, te verhullen. Christelijk rechts wordt overspoeld met bedrijfsgelden. Bedrijven begrijpen de politieke bedoelingen van rechts”.

“Het kapitalisme, gedreven door de obsessie van de maximalisatie van de winsten en het besparen op de productiekosten door het verlagen van de lonen en de afbraak van sociale rechten, is in strijd met het christelijk evangelie en de verlichtingsethiek van Emmanuel Kant. Maar het kapitalisme in handen van christelijke fascisten, is heilig geworden in de vorm van het welvaartsevangelie d.w.z. het geloof dat Jezus kwam om in onze materiële behoeften te voorzien en gelovigen zegende met rijkdom en macht. Het “Prosperity Gospel” is een ideologische dekmantel voor de greep van het grote bedrijfsleven in slow motion. Dat is de reden waarom grote bedrijven in ons land zoals bijv. Tyson Foods en Walmart christelijke bedrijfsaalmoezeniers in dienst nemen in hun filialen. Bedrijven hebben miljoenen dollar gedoneerd aan groepen zoals Judicial Crisis Network en de Amerikaanse Kamer van Koophandel om campagne te voeren voor de benoeming van de christelijk fundamentaliste Coney Barrett in het Hooggerechtshof. Amerikaanse bedrijfseigenaren geven niets om abortus, wapenrechten of de heiligheid van het huwelijk. Net als Duitse industriëlen de nazipartij steunden, weten ze dat christelijk rechts een laagje ideologie is boven de meedogenloze tirannie van het Amerikaanse bedrijfsleven. De Amerikaanse oligarchen beschouwen christelijke fascisten op dezelfde manier als de Duitse industriëlen de nazi’s beschouwden: als hansworsten”.

Slotbeschouwing

Chris Hedges: “Het tondel dat gewelddadig branden zou kunnen veroorzaken wordt onheilspellend om ons heen opgestapeld. Het kan worden veroorzaakt door de electorale nederlaag van Trump. Miljoenen rechteloze blanke Amerikanen die geen uitweg zien uit hun economische en sociale ellende worstelen met een economisch vacuüm, zijn woedend op een corrupte heersende klasse en een failliete liberale elite die hen heeft verraden. Ze zijn wanhopig. Ze zijn de politieke stagnatie, de groeiende, groteske sociale ongelijkheid beu. Er zijn drie opties voor de toekomst van de Amerikanen: hervormingen, die gezien de verregaande staat van decadentie van het Amerikaanse politieke lichaam onmogelijk zijn, tirannie of revolutie”.

“Als de ‘corporate state’ niet omvergeworpen wordt, zullen de VS binnenkort een openlijke politiestaat worden waar alle oppositie, hoe lauw ook, het zwijgen zal opgelegd worden door censuur of draconisch geweld. De politie in de steden heeft al tientallen journalisten belet hun werk te doen met fysiek geweld, arrestaties, traangas, rubberen kogels en pepperspray. Grote sociale verdeeldheid, vaak verbonden met ras, zal door christelijke fascisten worden gebruikt om buren tegen elkaar op te zetten. Gewapende christelijke patriotten zullen groepen aanvallen die ervan worden beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de ineenstorting van de Amerikaanse samenleving. Afkeer, zelfs geweldloos, zal in verraad veranderen. Zodra de interne vijanden uit de natie zijn verdreven wordt door rechts beloofd dat Amerika zijn verloren glorie zal herwinnen. Maar, zodra een vijand is weggevaagd, zal een andere zijn plaats innemen. Sekten vereisen een constante escalatie van conflicten en een constante stroom slachtoffers. Elke nieuwe crisis wordt urgenter en extremer dan vorige”.

“Het is aan ons om aanhoudende acties van niet-gewelddadig verzet te voeren. Als we ons inzetten met alle middelen om te strijden voor een ‘open samenleving’ die zoals Vaclav Havel schrijft ‘in de waarheid leeft’ bieden we mogelijkheden om de rechts christelijke sekten terug te dringen. We moeten ons ver houden van de brutaliteit die gepaard gaat met sociale onrust, evenals de opmars van de ecocide vertragen. Niemand aan de macht vandaag zal ons redden. We zullen onze vrijheid, onze autonomie, ons gevoel en onze sociale relaties en structuren vinden onder diegenen die weerstand bieden. Dit zal ons in staat stellen wanhoop in hoop om te zetten en misschien zelfs te zegevieren”.

(*) Chris Hedges, “Niet Trump, maar de politiek van culturele wanhoop vermoordt ons”, site “Le Grand Soir” (opgericht 2002), november 2020. (verkorte weergave uit het Frans vertaald; de tussentitels, vet en cursief in de tekst zijn toegevoegd).

(Chris Hedges is de zoon van een Presbyteriaanse dominee. Hij studeerde aan Harvard. Hij spreekt naast Engels ook Arabisch, Frans en Spaans. Hij begon als freelancejournalist in Latijns-Amerika. Hij schreef voor de Washington Post en de The Christian Science Monitor. Hij werkte vanaf 1990 voor de New York Times. Hij was als journalist correspondent in vele landen tijdens crisissen en oorlogen (o.m. in Joegoslavië). Hij won in 2002 de prestigieuze Pulitzerprijs voor zijn journalistiek werk. Hij schreef een reeks boeken. Politiek staat hij links. Hij stelt dat modern Amerikaans links het neoliberalisme heeft omarmd en heeft geleid tot een disfunctionele democratie en tot het presidentschap van D. Trump. Het logisch resultaat van neoliberalisme is volgens hem neofascisme. Het verzet tegen Trump moet vooral antikapitalistisch en socialistisch zijn stelt hij. (cfr. www.Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Ik weet niet met welke wapens eventueel
  de derde wereldoorlog zal worden uitgevochten,
  wat ik zeker weet is dat de vierde
  zal uitgevochten worden met stokken en stenen
  (Albert Einstein, Natuurkundige, 1879-1955)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye