Fidel CASTRO in 1992: Profetisch over leefmilieu, klimaat

In 1992, 27 jaar geleden, hield de toenmalige leider van Cuba, Fidel Castro, een toespraak over de vernietiging van ons leefmilieu, over de bedreigde diersoorten (foto walvis).  Zijn speech is, bijna dertig jaar  geleden, profetisch. Hij  verwoordde toen alle actuele uitdagingen. Vandaag zijn ze urgenter dan ooit.

In 1992 hield de toenmalige leider van Cuba, Fidel Castro (1926-1916) tijdens een VN- Conferentie over Natuur en Ontwikkeling in Rio de Janeiro- Brazilië, een profetische toespraak over de natuurvernietiging, waarvan de klimaatverstoring een onderdeel is.

Geachte Heer President Fernando Collor de Melo,

Geachte Heer Secretaris- Generaal van de Verenigde Naties, Boutros-Ghali,

Excellenties,

De natuur  wordt van buitenaf bedreigd met vernietiging en is met uitsterven bedreigd. Die kracht die er de oorzaak van is, is de MENS. We dreigen ons van die problemen bewust te worden wanneer het te laat is om het uitsterven van de natuur te verhinderen.

We moeten verwijzen naar de consumptiesamenlevingen die de hoofdverantwoordelijken zijn  voor de groeiende vernietiging van het leefmilieu. De vroegere koloniale heersers en imperialisten veroorzaakten onderontwikkeling en armoede in de Derde Wereld. Tot vandaag is de grote meerderheid van de mensheid  er het slachtoffer van. Hoewel de vroegere koloniale heersers en imperialisten slechts 20% van de bevolking uitmaken, consumeren zij twee derde van de grondstoffen en drie vierde van de energie. Zij vergiftigen zeeën en rivieren, zij vervuilen de lucht, zij verdunnen de ozonlaag en maken er grote gaten in. Zij belasten de atmosfeer met gassen die het klimaat met catastrofale gevolgen verandert. Bossen verdwijnen, woestijnen breiden uit, miljarden tonnen vruchtbare bodem verdwijnen in de zee. Vele diersoorten sterven uit. De bevolkingsexplosie en de armoede leiden tot wanhopige pogingen om te overleven op kosten van het leefmilieu.

Men kan de Derde Wereld niet voor dat alles verantwoordelijk stellen. Het zijn vaak landen die gisteren nog kolonies waren en tot op vandaag door onrechtvaardige handelsrelaties, door de globale economische machthebbers uitgebuit worden. De oplossing kan niet zijn de ontwikkeling te verbieden van diegenen die er het meest nood aan hebben. In feite veronderstelt alles wat vandaag tot onderontwikkeling en armoede bijdraagt, een brutaal misbruik van de natuur. Als gevolg daarvan sterven miljoenen mannen en vrouwen en kinderen door armoede, door gezondheidsproblemen, door vroegtijdige sterfte,…Dat is meer dan in elk van beide wereldoorlogen van deze eeuw. De onrechtvaardige handelsverhoudingen, het protectionisme en de schuldenlast tasten het leefmilieu aan en verscherpen de klimaatverstoring.

Wanneer men de mensheid van de zelfvernietiging wil redden, moeten de rijkdom en de beschikbare technologieën op de planeet beter verdeeld worden. In sommige landen zal dat leiden tot minder luxe en verspilling, terwijl in het grootste deel van deze Aarde de armoede zal dalen en er minder honger zal zijn. De oplossing is niet een simpele transfer van de levenswijze van de consumptiesamenleving die onze natuur vernietigt. Het menselijk leven moet verstandiger georganiseerd worden, waarin menselijke ontwikkeling gepaard gaat met minder vervuiling en roofbouw. Men moet de ecologische schuld van de mens aan de natuur verminderen.

Sinds de schijnbare bedreiging van het Communisme is verdwenen, en er geen voorwendsels meer zijn voor een Koude Oorlog, en voor geld voor bewapening en militaire uitgaven, belet niets ons die vrijgekomen middelen onmiddellijk aan te wenden voor de ontwikkeling van de Derde Wereld en voor de strijd tegen de dreigende milieucatastrofe op deze Planeet.

Het  egoïsme moet stoppen!

De overheersing moet stoppen!

De onverschilligheid, het onverantwoordelijk gedrag en de fraude moeten stoppen!

Morgen zal het te laat zijn om te doen wat we allang hadden moeten doen!

 

Fidel CASTRO

Rio de Janeiro-Brazilië-1992 (bron RT)

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Geduld is een bittere plant met een zoete vrucht
  (Chinees spreekwoord)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye