Merkwaardige resolutie goedgekeurd in het Europees Parlement

Wanneer politici behoefte hebben aan een ‘officiële versie van de geschiedenis dan is dit zelden een goed idee en stemt tot wantrouwen. Het neigt naar dogmatisme en vooringenomenheid. Geschiedenis is een kwestie van een levendig debat, studie en interpretatie, maar in het Europees Parlement denken ze er anders over.

Wanneer politici een ‘officiële’ versie van de geschiedenis lanceren is dat zelden een goed idee. Het neigt naar dogmatisme, onverdraagzaamheid. Geschiedenis is een uitdaging voor het vrij onderzoek, een levendig debat en interpretaties. Daar hebben ze blijkbaar geen boodschap aan in het Europees Parlement (EP) dat met meerderheid van stemmen een resolutie aannam over “het belang van de herinnering voor de toekomst van Europa”. Deze tekst bewijst dat, wanneer politici historici worden, ze verzeilen in goedkope propaganda.

Negeren Neurenberg proces

Nieuw aan deze resolutie van het Europees Parlement is, dat naast de traditionele herinnering aan de nazi misdaden en de Holocaust, de herinnering aan het communistisch totalitarisme gelijk gesteld wordt met het nazisme. In de resolutie staat letterlijk: “Communisme was de ideologische tweeling van het nazisme en de Sovjet-Unie heeft een gelijk aandeel in de schuld met nazi Duitsland voor de start van Wereldoorlog II”. De resolutie geeft zich echter bloot als een anticommunistische propagandaoefening. Onder meer in de tekst wordt niet minder dan 31 keer verwezen naar de Sovjet-Unie, communisme en stalinisme tegen 19 referenties naar het nazisme en nazi-Duitsland. De schrijvers en politici die de resolutie goedkeurden zijn er zich blijkbaar niet van bewust dat zij op die manier de besluiten van de Neurenberg processen negeren, waar de nazi- leiders in beschuldiging werden gesteld voor het plannen en uitvoeren van een veroverings- oorlog. Geen enkele staat werd hiervan beschuldigd! Alleen nazi’s zaten in het beklaagdenbankje.  Het was op basis van nieuwe regels tegen agressieoorlogen genre nazi-Duitsland dat, om dit te voorkomen, in 1945 de Verenigde Naties werden opgericht, met de Sovjet-Unie als één van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. Het is typisch dat vandaag extreemrechtse presidenten zoals de heren Jair Bolsonaro van Brazilië en Donald Trump van de VSA niet veel goeds zien in de organisatie van de Verenigde Naties en een kruistocht voeren tegen elke vorm van socialisme, zoals blijkt uit hun toespraken eind vorige maand op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De revisionistische claim dat Hitler en Stalin beiden schuldig zijn houdt geen steek. De resolutie stelt dat het niet- aanvalspact tussen Hitler en Stalin het begin was van de Tweede Wereldoorlog. Maar de oorlog startte in feite op 28-29 september 1938 toen, tot hun eeuwige schande, Groot- Brittannië en Frankrijk akkoord gingen om Tsjecho-Slowakije aan Hitler te geven. De heer Neville Chamberlain , premier van Groot-Brittannië reisde daarvoor naar München om Hitler te ontmoeten (foto). In de maanden erna gingen Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie in moeilijke onderhandelingen, om een anti- Hitler coalitie te vormen. Het wantrouwen was groot omdat de Sovjet-Unie ervan overtuigd was dat de Westerse kapitalistische machten trachtten Hitler richting Sovjet-Unie te bewegen in zijn veroveringsoorlog. Daartegenover was Stalin bereid in geheime onderhandelingen in augustus 1939 ca 1 miljoen Sovjet- soldaten in te zetten tegen de Hitler dreiging. Dat was meer dan waarover Hitler kon beschikken en zou hem gestopt hebben in zijn veroveringsdrang naar het oosten. Indien Stalin zijn plan was aanvaard en uitgevoerd was een Tweede Wereldoorlog nooit uitgebroken.(zie ook elders op deze Blog: “Duits-Sovjet niet-aanvalspact, 80 jaar geleden”, (05/09/2019)

Revanchisme

Vanwaar komt de drang om zo’n resolutie door te drukken?  Vergeten we niet dat sinds de val van de Sovjet-Unie extreemrechts en nazi’s  in Oost- Europa terug vrij spel hebben gekregen. De fascisten en hun milities marcheren weer onbeschaamd in de straten van de  Baltische landen, Hongarije en (niet- EU-land) Oekraïne. Sommigen in Oost- Europa  staan klaar om revanche te nemen tegen Rusland om hun nederlaag in de Tweede Wereldoorlog te compenseren (foto:Sovjet-vlag op de Reichstag-Berlijn). Ze rommelen dan ook op de oorlogstrom tegen de “bedreiging van Rusland” . Ze vormen een luidruchtige en soms gewelddadige minderheid.  Ze krijgen vaak steun tot op het hoogste niveau. Zo werden de leden van de Waffen- SS van Letland door de minister van Defensie van het land geëerd als helden (dat liet de Letse minister van Defensie Artis Pabriks op 28 september 2019 jl. horen,  naar aanleiding van de ceremonie van de 75e verjaardag van de strijd in Letland in het dorpje More tussen de Letse Waffen-SS en het Rode leger. De uitspraak van de Defensieminister lokte veel protest uit in het Letse parlement. Sommigen eisten het ontslag van de minister. In geopolitiek opzicht is dit herlevend fascisme handig meegenomen door de NAVO. Zo beschikken de Amerikanen over een actieve achterban die enthousiast is over de uitbreiding van de NAVO naar de westgrens van Rusland.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit die Oost-Europese hoek in het Europees Parlement sterk aangedrongen werd op die resolutie. Bij Vlaamse- Belgische  Europarlementsleden is op die resolutie geen reactie gekomen en hebben de meesten ervan ze wellicht mee goedgekeurd. Van één Belgisch Europarlementslid van de PVDA-PTB, Marc Botenga, (foto) lid van de Confederale fractie van Europees Links weten we dat hij tegenstemde en uitlegde waarom (cfr. archief+site PVDA). Marc Botenga merkt op dat wie de resolutie goed leest ‘”Niets anders is dan een politiek geïnspireerde herschrijving van de Europese geschiedenis. De resolutie heeft duidelijk twee doelstellingen: de opkomst van het fascisme minimaliseren, en consequent links criminaliseren”.

De bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz

M. Botenga verwijst ook naar het Italiaans Europarlementslid Massimiliano Smeriglio, van de Democratische Partij, die ook tegen stemde, en de Vereniging van Italiaanse partizanen waarin de Italiaanse communisten en katholieken een grote rol speelden. De Italiaan benadrukt dat je bij de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog ook de medeplichtigheid van liberale overheden moet noemen. Die maakten de ontwikkeling van fascisme en nazisme mogelijk en fnuikten de arbeidersbeweging….”Ik heb niet voor de tekst  gestemd omdat de westerse democratieën die in 1945 ontstaan zijn, de eindoverwinning te danken hebben zowel aan de Amerikaans- Britse troepen, als aan het Rode Leger en aan de Europese verzetsbeweging. Dat is de historische waarheid”.  De vereniging van Italiaanse partizanen die na de oorlog door antifascistische verzetsstrijders werd opgericht, reageerde heftig op de resolutie. “Met één zinsnede worden onderdrukten en onderdrukkers, slachtoffers en beulen,bezetters en bevrijders op één lijn geplaatst en vergeet men het gruwelijke bloedoffer van de volkeren van de Sovjet- Unie met ca 25 miljoen doden, en ook gebeurtenissen zoals de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz (foto) door het Rode Leger”. Door fascisme en communisme op dezelfde voet te plaatsen, beledigt de resolutie van het Europees Parlement de nagedachtenis en de strijd van alle communisten, partizanen en verzetsstrijders die overal in Europa hun leven hebben gegeven in de strijd tegen fascisme.

M. Botenga stelt terecht dat deze resolutie niet zonder gevaar is voor de democratie. “Deze resolutie wil in naam van de “democratie” linkse, marxistische en communistische organisaties verbieden. In sommige Oost-Europese landen bestaan die wetten al. Ook stelt de resolutie een nieuwe maatschappelijke missie voor de EU. Die moet de “democratie” beschermen en steunen, ook buiten het eigen grondgebied. Precies op die basis is door het Westen zowat overal militair tussengekomen.” (de vorige week, op 26 september jl.,  overleden ex-president van Frankrijk Jacques Chirac weigerde in 2003, in dit scenario mee te gaan toen Bush en Blair de oorlog tegen Irak startten. J. Chirac zegde ooit: “democratie exporteer je niet in pantserwagens”.)

Marc Botenga verwijst ook naar Thomas Mann (1875-1955).(foto)

Thomas Mann is Duitser en Nobelprijswinnaar Literatuur (1929) wiens uitspraak meer dan ooit actueel is: “Het Russische communisme en het fascisme met elkaar gelijkstellen als twee totalitaire regimes, is in het beste geval oppervlakkig, in het slechtste geval puur fascisme. Wie blijft volhouden dat die twee op dezelfde voet staan mag dan wel zeggen dat hij democraat is, in werkelijkheid, diep in zijn hart is hij/zij al een fascist. En dus zal hij/zij het fascisme alleen voor de vorm bestrijden, niet uit overtuiging, en zal zijn haat zich helemaal tegen het communisme richten”.

Rehabilitatie van het fascisme?

Het fascisme predikt een hiërarchie tussen rassen en culturen. De Ariërs zijn superieur aan Joden, Slaven, zigeuners, gehandicapten  en mogen uitgeroeid worden of tot slaaf vernederd. De nazi’s (de Duitse variant van het fascisme) spraken in dit verband van “untermenschen”.  Fascisten zijn de stoottroepen van het kapitalisme, zeker als het in crisis is. Hun hoofdvijand is links, de vakbonden, het sociaal middenveld, de democratie, alles wat kritisch is of een ander economisch systeem en socialisme wil en niet te vergeten mensen van een andere kleur (‘chocomousse’ en racisme op en rond voetbalvelden). Het marxisme, communisme staat daar haaks op: de hoofdvijand voor communisten is het kapitalistisch systeem, het komt op voor politieke- en economische democratie, voor een sociaal beleid voor zwakkere mensen. In het communisme zijn alle mensen gelijkwaardig en is er geen hiërarchie van rassen en culturen, heeft menselijke arbeid voorrang op de privé winstzucht van aandeelhouders.  Je moet een lomperik  zijn of zoals in het geval van extreemrechts  demagogisch, om nazisme en communisme over één kam te scheren.

In Vlaanderen is de equatie tussen communisme en nazisme wijd verspreid. De ooit oppermachtige katholieke kerk in het vnl. provinciale- landelijke Vlaanderen sprak over nazisme en communisme als  over de pest en de cholera vanop de kansel in volle kerken.  Maar, Vlaamse Oostfrontstrijders werden gezegend door pastoors om het communisme en goddeloze bolsjewisme te gaan bestrijden ver van huis in een veroveringsoorlog. Collegescholen waren broeinesten voor de rekrutering van Oostfrontstrijders, voor de collaboratie en nadien voor de Koude Oorlog. Met die zware cultureel- ideologische erfenis leven we vandaag in Vlaanderen.  Voor Extreemrechtse-, centrum- en neoliberale partijen is  er een equatie tussen het extreemrechtse Vlaams Belang en de marxistische PVDA. Ze worden meestal in één adem vernoemd.  Tactiek die met het echte extremisme van het neoliberale sociaal afbraakbeleid gelukkig steeds minder volgers krijgt in Vlaanderen, in Brussel en in Wallonië, zoals de verkiezingsuitslag van de PVDA- PTB tijdens de gemeenteraadsverkiezing van oktober 2018 en recent deze  van 26 mei 2019 aantoont.

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Een journalist is een individualist,
  die zich identificeert met een miljoenenpubliek
  (Hans Van Straten, Nederlands schrijver-journalist, 1923-2004)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye