Nationale Bank kritisch over haven van Antwerpen

De actiegroep Doel 2020, waarvan wijlen Ferdinand De Bondt (1923-2014) mede de grote en deskundige inspirator was, staat niet alleen met zijn kritische houding tegenover het beleid van de Antwerpse havenbaronnen. In het jaarrapport van de Nationale Bank van België (NBB) stelt ze de fundamentele machtsverhoudingen in de Antwerpse haven in vraag. Wat neerkomt op een niet bij naam genoemde privatisering van de haven met de politieke klasse als onderaannemers waarin het belang van Vlaanderen niet meer bestaat.

Containergroei betekent niet extra banen

Op 19 oktober 2015 heeft de Nationale Bank van België (NBB) haar jaarlijks rapport over de Belgische havens voorgesteld in de gebouwen van de Antwerpse Kamer van Koophandel.  De Nationale Bank  heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de dalende werkgelegenheid in de haven van Antwerpen. Ook de toegevoegde waarde en de investeringen blijven achter. Een analyse die in schril contrast staat met hoera-berichten over de hogere tonnenmaat die de haven verwerkte in 2014. Begin dit jaar kwam havenbaas Eddy Bruyninckx met triomfantelijke cijfers:  een nieuw recordcijfer van 198 miljoen ton (hoogst opmerkelijk was de complete afwezigheid van de Antwerpse havenbaronnen en politici van de meerderheid op de voorstelling van het rapport van één van de belangrijkste instellingen van het land).

Het blijkt dat de groei in tonnenmaat, vooral via het containervervoer, geen extra- banen of toegevoegde waarde oplevert. Telkens Eddy Bruyninckx met triomfantelijke cijfers de pers benadert, maakt hij ervan gebruik om nog maar eens te pleiten voor een uitbreiding van de haven met een extra containerdok op de Linkerscheldeoever.  Het gaat hier over het geplande Saefthingedok. Volgens de actiegroep Doel 2020 pleiten de cijfers niet voor de behoefte aan een nieuw dok. Dat blijkt uit de cijfers die het Havenbedrijf en de goederenbehandelaars zelf publiceren. Bovendien geeft Dhr. E. Bruyninckx toe dat de groei mede het gevolg is van de zogenaamde containerisatie. Dat wil zeggen dat goederen die vroeger op andere manieren werden vervoerd, nu steeds meer in containers worden getransporteerd. Daardoor zullen de oude terminals steeds minder worden gebruikt en kan het moderniseren van oude terminals de groei perfect opvangen. Technologische innovatie stelt de terminal bedieners in staat veel meer containers te behandelen op dezelfde oppervlakte in het havengebied. Om nog te zwijgen over het Delwaidedok (Rechterscheldeoever) dat vrij is. Dit dok kan de grootste generatie schepen ontvangen en kan containers behandelen. Containers leveren dus weinig banen op en dat wordt nu ook door het havenbestuur toegegeven. De grote vraag die Doel 2020 en vele anderen zich terecht stellen is of de grote kosten die de containertrafiek meebrengt, voor de Vlaamse samenleving wel in verhouding staat voor de te maken kosten? De komst van het Saefthingedok betekent niet alleen de vernietiging van het laatste stuk open ruimte op de Linkerscheldoever (1500 ha= 3000 voetbalvelden). Maar het gevolg hiervan zal zijn: waanzinnige verkeersellende in het Waasland en het Antwerpse.

Rederijen misbruiken hun macht

Er is echter meer en nog iets fundamenteler aan de hand waarvan Vlaanderen zou moeten wakker liggen. De Heer George Van Gastel, hoofd economische microanalyse van de Nationale Bank, uitte op de voorstelling van het rapport van de Nationale Bank, kritiek op de vorming van allianties door grote containerrederijen. Volgens de econoom brengen deze allianties de werking van de vrije markt in het gedrang. De rederijen misbruiken hun macht en spelen de havens tegen elkaar uit. Wat leidt tot gigantische kosten voor de belastingbetaler. Dat is zeer goed merkbaar waar de rederij MSC in de haven de containertrafiek controleert en directe invloed heeft op het havenbeleid.(red. MSC is de tweede grootste containervervoerder op het water na Maersk.  MSC bezit 417 schepen, stelt 30.000 mensen te werk wereldwijd en heeft Antwerpen als belangrijkste haven). In de mate dat zelfs de Vlaamse regering het geplande Saefthingedok en het verdwijnen van het dorp Doel  uitvoert omdat MSC dat wil volgens Doel 2020. De rederij wil uitbreiden op één locatie aan het Deurganckdok. Dhr. Van Gastel opperde dat de EU moet ingrijpen om de scheef gegroeide machtsverhoudingen in de haven te herstellen. (cfr. Nieuwsbrief Doel 2020, november-december 2015)

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  In een tijd van universeel bedrog is
  het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad
  (George Orwell, Brits schrijver, 1903-1950)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye