New York: socialiste wint Amerikaanse voorverkiezingen

Op 6 november e.k. vinden in de Verenigde Staten belangrijke verkiezingen plaats. Alle zetels van het Huis van Afgevaardigden (435) moeten terug ingevuld worden, alsook 35 van de 100 Senaatszetels en 36 gouverneurs. Vandaag zijn er volop voorverkiezingen. Tijdens de voorverkiezing in het 14e district van de volkswijken Bronx en Queens in New York kwam er een verrassing uit de bus: de 28-jarige socialiste Alexandria Ocasio-Cortez (foto) won van een Democratische krokodil die al decennia het district vertegenwoordigt.

In de Verenigde Staten zijn de klassentegenstellingen op de spits gedreven. Zeker vandaag met een vastgoed oligarch Donald Trump aan het bewind. De plutocraten, de superrijken en hun handlangers die de maatschappelijke rijkdom in handen hebben delen meer dan ooit de lakens uit. Ze zetelen in de bestuursraden van grote onderwijsinstellingen, stichtingen, denktanks, uitgeverijen, massamedia en het militair-industrieel complex. Zij bepalen welke ideologie en welke informatie er moet worden verspreid. Zij sturen de economische politiek omdat zij de investeringen en werkgelegenheid controleren. Zij oefenen een abnormaal grote invloed uit op het politieke leven. Zij kopen letterlijk kandidaten voor de verkiezingen. De meeste toppolitici komen uit de wereld van het bedrijfsleven, grote advocaten kantoren, de dure elitescholen. Het zijn meestal blanke mannen uit (super) rijke families.

Verzet

Tegen die gang van zaken is er altijd verzet geweest. Denk in de jaren zestig van vorige eeuw aan het massaverzet tegen de Vietnamoorlog, de beweging van de zwarten( en progressieve blanken)  o.l.v. Martin Luther King, die vermoord werd omdat zijn aanhang te groot werd1804-Maretin-Luther-King. Hetzelfde met de moorden op de populaire Kennedy’s, Jack, president, en Bob, minister van Justitie, die een einde wilden van de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie, een einde van de oorlog in Vietnam en een aanpak van de kloof tussen rijk en arm.  Denk ook aan de imperialistische oorlog van de heren Georges Bush jr. en de Britse premier Tony Blair in Irak (2003) waartegen tienduizenden Amerikanen op straat kwamen. Tegelijk zijn er permanent kleinschaliger acties tegen bijv. de aanleg van pijpleidingen die natuurgebieden vernietigen, de acties tegen de vrije verkoop van wapens, de acties voor vrouwenrechtenbewegingen, tegen de moordende politiekogels op ongewapende burgers. Of het verzet van honderdduizenden scholieren die in Washington recent betoogden tegen de moordende raids op middelbare scholen en strenge wetten eisten op wapenbezit.

Socialisten in de VSA

De verscherpte klassentegenstellingen in de VS en een beleid dat  louter de bezitshonger van de rijken stilt en de eeuwigdurende oorlogen in het buitenland betaalt, heeft  tot polarisatie geleid in het Amerikaanse politieke landschap. In het kamp van de Republikeinen heb je de Boston Tea Party, waarmee de huidige president Donald Trump veel raakpunten heeft. Ze is opgericht in 2006 als extreem liberale partij die zo weinig mogelijk overheid wil, voorstander is van een anarchistisch laissez faire kapitalisme. Ze is ook tegen elke militaire aanwezigheid in het buitenland.

Bij de Democratische Partij ontstond ook meer polarisatie. In de recente presidentsverkiezingen van 2016 kwam, de als eenling zetelende onafhankelijke Senator, Bernie Sanders als linkse presidentskandidaat sterk in concurrentie met zijn rivale, establishment kandidaat Hillary Clinton. Hij  moest haar nipt de nominatie laten, niet zonder manipulatie van het partijbestuur ten voordele van Hillary Clinton.  Bernie Sanders trok tijdens de campagne, en nu nog,  tienduizenden burgers aan op zijn meetings, waaronder vnl. jonge kiezers. Hij pleit voor een “politieke revolutie” in de VSA in socialistische zin. Alexandria Ocasio-Cortez voerde in de New Yorkse volkswijken campagne voor Bernie Sanders.1807-alexandria-ocasio-cortez

Mevr. Ocasio (haar roepnaam) noemt zich socialiste en is lid van de Democratische Socialisten van Amerika (DSA) die binnen de grote Democratische Partij ageert. Ze is geboren in de “Bronx” in New York. Als dochter van een architect en een Puertoricaanse vrouw. Ze liep school in Yorktown High School. Ze behaalde daar als scholier de 2e prijs in een wetenschappelijke wedstrijd. Ze werd daarmee beloond door het Lincoln Laboratory van het MIT (Massachussets Institute for Technology) door een asteroïde naar haar naam te noemen: “de 2338 Ocasio-Cortez”. Nadien studeerde ze aan de unief van Boston. En deed stage  als bachelor internationale relaties op het kantoor bij de progressieve senator Ted Kennedy. Nadien werd ze leraar en sociaal opbouwwerkster in de volkswijken van New York. Ze richtte een kleine onderneming op als uitgever van kinderboeken. Ze voerde actief campagne in de volkswijken de Bronx en Queens en werd verkozen (zie foto).

Democratisch socialisme voor Amerikanen

1807-Class War US-Pprof-PIVEN

Prof. F.F. PIVEN spreekt over een nieuwe klassenoorlog sinds het aantreden van president R. Reagan begin de jaren tachtig van vorige eeuw. Deze gaat onverminderd door onder president D. Trump. Maar het verzet verbreedt en verdiept zich.

Alexandria Ocasio-Cortez noemt zichzelf democratisch socialist. En Bernie Sanders is haar mentor. Maar wat verstaat 1807-US-F-F-PIVENBernie Sanders onder democratisch socialisme? Het begrip kan vele ladingen dekken. Prof. em. Frances Fox Piven (foto), is in de VSA een bekende autoriteit van al wat links en progressief is en zich verzet tegen het kapitalisme. Ze publiceerde vele boeken, ondermeer het boek “The New Class War” toen R. Reagan aan de macht kwam in de jaren tachtig van vorige eeuw (zie foto). Ze is ere voorzitter van de Democratisch Socialisten van Amerika (DSA). Prof. Piven noemt Bernie Sanders eerder een “New Deal Democraat”. Zij refereert daarmee naar president Franklin Delano Roosevelt’s ambitieus sociaal programma in de jaren dertig van vorige eeuw naar aanleiding van de Grote Depressie. De bekende linkse activist en linguïst Prof. Noam Chomsky noemt Bernie Sanders  “geen socialist, maar een beschaafde en eerlijke New Dealer”.

Prof. F.F. Piven stelt dat “men verschillend kan denken over de inhoud van het democratisch socialisme  Volgens Prof. Piven is het academisch debat in de VS zeer levendig en gaat gepaard uiteraard met vele invullingen en meningsverschillen. Maar alle definities hebben gemeen dat socialisme de eliminatie betekent van  het monopolie van“de markt” als enig organiserende factor van de samenleving en wordt vervangen door economische en politieke democratie. “Socialisme kan omschreven worden als een systeem van sociale- en economische organisatie van de maatschappij waar de private eigendom en de distributie van inkomen onderworpen zijn aan sociaal-politieke controle. Socialisten geloven  dat de democratisch verkozen regering moet voorzien in de basisnoden, betaald met (‘rechtvaardige) belastingen, zoals gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs, wonen, mobiliteit en cultuur.  De regering moet vooral de voorwaarden creëren om de basisnoden van de bevolking te voldoen en de bevolking helpen kansen te krijgen om naar eigen talent en inzet succes in het leven te bereiken.  Democratische socialisten geloven sterk in de democratie en zijn beginselen. Ze zijn in geen enkel geval voorstander van een autoritaire regering waarmee vele Amerikanen het socialisme gelijk stellen.

De rol van de Amerikaanse regering

Op de DSA (Democratische Socialisten van Amerika)- website staat: ” Aan de basis van ons socialisme ligt een sterke inzet voor de democratie, zowel als middel en als doel van de sociale actie. De DSA verwacht geen onmiddellijk einde van het kapitalisme. De DSA strijdt voor hervormingen vandaag, die de macht van de grote bedrijven aantasten en de macht van het volk op de besluitvorming doet groeien”. Welke zijn dan de grote krachtlijnen over het democratisch socialisme zoals Senator Bernie Sanders die opvat, die jarenlang voor de staat Vermont zetelde als onafhankelijke senator,  ‘socialist’ los van de twee grote machtsblokken van Republikeinen en Democraten?1807-bernie sanders Bernie Sanders (foto) tijdens één van zijn meetings tijdens zijn campagne als presidentskandidaat in 2016: “Ik denk dat in het democratisch socialisme in de VS de regering een belangrijke rol te spelen heeft. Dat betekent dat de regering moet garant staan dat elke Amerikaan recht op gezondheidszog heeft, dat al onze kinderen, los van het gezinsinkomen, recht hebben op kinderzorg, in staat zijn naar school te gaan zonder schulden te moeten aangaan. Dat betekent ook dat de regeringen maatregelen nemen die beletten dat de grote bedrijven en financiële belangen het leefmilieu vernietigen en dat de regering niet overheerst wordt door de financiële belangen van Wall Street en cs. Dat betekent eerlijk gezegd democratie.”

Millenials terug naar socialistische ideeën?

Vanuit deze inspiratiebronnen legt  de jonge A. Ocasio-Cortez de nadruk op sociale rechtvaardigheid gekoppeld aan het heroriënteren van de economie, die in zo groot mogelijk mate gecontroleerd wordt door de werkenden. Daarom moeten de invloed van  het grote geld in de politiek verminderen. De macht van de werkenden op de werkvloer moet vergroten. 

Net als de oude Bernie Sanders kiest de jonge A. Ocasio-Cortez voor echte socialistische ingrepen die bij ons de basis van de sociale welvaartsstaat zijn (of wat er nog van overblijft na dertig jaar neoliberaal beleid). Haar verkiezing bewijst hoe ook socialistische gedachten en beleidsrecepten niet uit te roeien zijn, zelfs in het machtigste kapitalistische land ter wereld waar de macht van de superrijken ongeremd is. Haar verkiezing bewijst dat de American Dream stilaan een hersenspinsel is dat alleen socialisten nog kunnen helpen waarmaken1807-ocasio-cortez-new york.

Er is een enorm potentieel bij de Amerikanen om socialistische oplossingen te steunen. Steeds meer  ook bij de jongeren, de millenials genoemd (geboren tussen 1980-2000). Een recente opiniepeiling van het  Onderzoeksbureau Gallup wees uit dat van de onderzochte Amerikanen in een representatieve steekproef 63% menen dat de verdeling van de welvaart onrechtvaardig is, 52% meent dat de rijken meer belastingen moeten betalen, 71% vindt dat onderwijs niet voor iedereen toegankelijk is, zeker hoger onderwijs. De verkiezing van  Ocasio-Cortez zou misschien de ruk naar links bij de Democraten kunnen aankondigen. En de versterking van de democratisch socialisten op zijn “Amerikaans”. Het is o.i. de enige manier om rechts en uiterst rechts bij de Republikeinen efficiënt te bestrijden en te overwinnen.

November e.k.: belangrijke verkiezingen

De verkiezingen van november e.k. kondigen zich aan als belangrijk. Ook voor president D. Trump die nu nog kan rekenen op een Republikeinse meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.  Er is ook  de vaststelling nu dat bij de voorverkiezingen de Democratische opkomst hoger is dan bij de Republikeinen. Wellicht blijkt hieruit dat de Democratische basis de Republikeinen in november een halt wil toeroepen, liefst op een meer linkse basis. Is Alexandria Ocasio-Cortez daarvan het voorteken? Hopelijk zal zij, samen met andere generatiegenoten, de fakkel van de oude Bernie Sanders overnemen voor een linkse “politieke revolutie” in de Verenigde Staten. In elk geval de hoop groeit en dat al sinds het succes van Bernie Sanders als presidentskandidaat in 2016.Ook bij de millenials, zoals Alexandria Ocasio-Cortez,  die  linkse en democratisch- socialistische recepten in de VS steeds meer omarmen.

 

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  De rijken worden rijker, de armen armer,
  daar komen fascisme en oorlog van
  (J. Kruithof,prof. Filosofie RUGent, 1929-2009)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye