Oekraïne: Wie bedreigt de vrede in Europa?

De spanningen tussen de VS/NAVO en Rusland, nemen ernstige  proporties aan. De NAVO is al dertig jaar zijn expansiepolitiek naar het Oosten van Europa verder aan het uitbouwen,  ondanks beloftes aan Sovjetleider Michael Gorbatsjov, begin de jaren negentig, om dit niet te zullen doen in ruil voor de Duitse eenmaking. Nu zou het grote Oekraïne aan de beurt zijn voor lidmaatschap van de NAVO. Rusland spreekt over een zware inbreuk op zijn legitieme veiligheidsbelangen aan zijn grenzen. (kaart NOS). De veiligheid van de één kan niet tegen de veiligheid van een ander land zijn gericht, zeggen de Russen en ook de verlichte fractie van de elite van Europa.

Het is de natte droom van Washington de samenwerking tussen Rusland en Europa op het Euroaziatische continent zo veel mogelijk te dwarsbomen in dienst van de Pax Americana. Vandaag zijn de Amerikanen er nu al in geslaagd rondom het Europees-Russische continent chaos, terreur, dood en verderf te zaaien: in Syrië, in Irak, in Afghanistan, in Iran, in Libië tot in Europa. Die chaos lokt grote vluchtelingenstromen in die landen zelf en destabiliseert ook Europa. De Amerikanen en hun Europese vazallen (Israël in het Midden-Oosten) zijn door hun politiek van verschroeide aarde een groot gevaar voor de stabiliteit, de welvaart en het welzijn van Europa geworden.

Van oorlog rond naar conflict in Europa?

Een oorlog in Europa tegen Rusland zou de kers op de taart zijn voor het imperiale Washington: twee kapitalistische rivalen die mekaar vernietigen, met Washington als lachende derde op veilige afstand met een oceaan van 6.000 km ertussen. (Het is wat de Angelsaksische wereld subtiel al deed door Hitlers expansiedrift richting de Sovjet-Unie te draineren in 1935-1945). De VS hebben, verrijkt en ongeschonden na WOII, tientallen jaren de geopolitiek gedomineerd als sterkste supermacht met als spil de NAVO. De Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en de Berlijnse Muur betonneerde de verdeling van Europa van 1945 tot 1991 met uiteindelijk de implosie van “het rijk van het kwaad”, de Sovjet-Unie. De VS waren nog de enige supermacht. Georges Bush sr. sprak van een nieuwe wereldorde onder de leiding en controle van de VSA.

Vandaag in 2022 zien we een andere wereld: de multipolaire wereld met bestaande en ontluikende grote machtscentra in de wereld: de VS, Europa, Rusland, China, India, Iran, Brazilië. De VS zijn militair en economisch nog het sterkst, maar kunnen die relatieve achteruitgang van hun machtsmonopolie niet verdragen en zien vooral in China en Rusland hun grootste vijanden, geformuleerd tot in officiële documenten. De marxistische denker Antonio Gramsci schreef ooit: “Tussen het ontstaan van de nieuwe wereld en de oude is er een grijze zone waarin monsters ontstaan”. Vandaag wordt door het Westen voornamelijk gefocust op de situatie in en rond Oekraïne. Volgens de NAVO dreigt Rusland Oekraïne binnen te vallen. Russische legeroefeningen op eigen grondgebied (totaal onvoldoende voor een invasie in het buurland Oekraïne), worden in de westerse media met veel dramatiek en  tromgeroffel gezien als de voorbereiding van een Russische aanval. De NAVO-propagandamedia en waterdragers, ook in Vlaanderen, overdrijven. Zodanig, dat het mogelijk slachtoffer, Oekraïne, zich ertoe zelfs verplicht ziet de kansen op een inval te de-dramatiseren bij monde van zijn president.

Voor Rusland gaat het om veel meer en dàt maakt de huidige toestand gespannen. Het bedrog van het westen dertig jaar geleden met de belofte de NAVO ( tekening Vrede vzw) niet uit te breiden naar het Oosten in ruil voor de eenmaking van Duitsland,  zit Rusland nog steeds dwars. De NAVO breidde wel uit. De mogelijke plaatsing van kernraketten aan de grens van Rusland, het oefenen met kernwapens door niet-nucleaire NAVO-staten, de intimidatie van NAVO-vliegtuigen twintig km. van de Russische grens, geladen met kernwapens. Je zou voor minder ongerust zijn.

NAVO propaganda

Wat ons de oude Koude Oorlog heeft geleerd is dat de geopolitieke macht van het Westen niet alleen steunde op militaire macht in de brede zin en op de economische-politieke dominantie via onder meer de Amerikaanse dollar. Maar de derde even belangrijke pijler is de ideologische soft power in media, pers, onderwijs, “to produce consent” of het fabriceren van instemming, consensus bij de publieke opinie voor de oorlogen van de NAVO. De propaganda draait volcontinu in kranten en media. Ze moet de instemming van het publiek met de NAVO- (hybride) oorlogen bevorderen. Het begon in de jaren negentig in Joegoslavië. Daarna Irak, Afghanistan, Libië, Iran, Venezuela,…  En nu ook met Rusland als duivel en de buurlanden als slachtoffer. Wat sinds de jaren negentig grondig veranderd is, dat die wereldorde niet meer het monopolie is van Washington en het Pentagon. Duizenden medewerkers, specialisten in communicatie, experten, professoren, zijn nodig in het opbouwen van verhalen voor een dominant verhaal in dienst van de strategie en tactiek van het Amerikaans imperialisme.

De ijzervreter

Vandaag zien we dat in Vlaanderen ook. Al wat regimemedia zijn worden ingeschakeld met als koplopers De Morgen, Knack, De Standaard en de VRT en VTM. Er treedt een duidelijke waterscheiding op tussen de ijzervreters, lobbyisten voor het militair-industrieel complex, en aan andere kant experts, professoren die streven naar objectiviteit, historische kennis, enz.…  Van de eerste groep is de heer Prof. Jonathan Holslag (VUB) de enthousiaste vertolker en niet weg te denken uit de media. Aan de andere zijde situeren we veeleer Prof. David Criekemans en Prof. Tom Sauer (UAntwerpen).

In het Uitpers Webmagazine voor internationale politiek, maakt Ludo De Brabander van Vrede vzw brandhout van de Vlaamse ijzervreter bij uitstek Prof. Jonathan Holslag. Deze ijzervreter is de perfecte lobbyist van het militair-industrieel complex. Hij pleit al lang voor meer uitgaven aan bewapening. Volgens Dhr. Holslag “streeft het Westen altijd stabiliteit na, met een veilig Europa in een vredevolle wereld. De Russen hebben andere ambities: ze willen een invloedsfeer”.(De Morgen, 22 januari jl.). Iedereen weet dat de NAVO, zoals boven gezegd, tegen gedane beloftes in aan Sovjetleider Michael Gorbatsjov (foto), begin de jaren negentig, steevast zijn invloedssfeer uitbreidt richting Oost-Europa. Van stabiliteit gesproken. Toch is het president Poetin die streeft naar instabiliteit volgens dhr. Holslag. Dat was nochtans niet de visie van Frankrijk en Duitsland op de NAVO-top in Boekarest (2008) waar na moeizame discussies de deur half open werd gezet voor lidmaatschap van Oekraïne en Georgië. Frankrijk en Duitsland waren daartegen gekant. Ludo De Brabander over stabiliteit: “De naoorlogse geschiedenis van de VS en Europa staat bol van de steun aan en organisatie van staatsterreur, staatsgrepen, oorlogsvoering in andere landen. De VS organiseerde coups in Iran, Guatemala, Chili, organiseerden terreur en moordaanslagen tegen Fidel Castro in Cuba, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela. De VS dreigen met atoombommen tijdens de Koreaanse oorlog (1950-1953), de dubbele crisissen in de straat van Taiwan (1955 en 1958), de Vietnamoorlog met miljoenen doden en gebruik van chemische wapens. De VS, in alliantie met EU-lidstaten, voerden oorlog in Servië, Afghanistan, Irak, Libië. De derde wereld is niet het bloedig koloniaal en neokoloniaal verleden vergeten. Het is onmogelijk alles te inventariseren op één bladzijde. De VS en de EU zijn samen goed voor tweederde van de wapenhandel die landen regio’s helpt destabiliseren. Belangrijkste klant is Saoedi-Arabië dat nu een bloedige oorlog voert tegen Jemen.”

Dhr. J. Holslag zegt: “Europa heeft geen militair vermogen”. Ludo De Brabander: “De feiten. De NAVO-lidstaten waar de meeste EU-staten toe behoren, geeft meer dan 1.049 miljard US-dollar uit aan militaire apparaten (NAVO-cijfer), goed voor 54 procent van de wereldwijde uitgaven. Rusland zit met 61 miljard (SIPRI-cijfer) of 5,8 procent van de NAVO-uitgaven daar ver onder. Dat is maar een paar miljard meer dan de afzonderlijke budgetten van Frankrijk en Duitsland. Dergelijke cijfers krijgen we niet van Dhr. Holslag. Zo kan hij gemakkelijk de publieke opinie misleiden dat we onder bewapend zijn, meer moeten investeren in onze militaire apparaten, wapensystemen, enz.” IJzervreter  en lobbyist voor de militaire industrie Holslag behoorde tot de groep van Belgische experten die in mei 2021 een rapport afleverden aan de Belgische regering met een pleidooi voor het opvoeren van de ‘conventionele vuurkracht’ en voor een ‘aanzienlijke uitbreiding van het defensiebudget. Dat is door de Vivaldi regering inmiddels snel beslist met een stijging van het defensiebudget met 14 miljard euro.

Een neutraal Oekraïne

Een totaal andere analyse lezen we van Prof. Tom Sauer (De Standaard, 18 januari 2022). Voor Prof. T. Sauer is het hoofdprobleem niet de plaats van Oekraïne, maar de plaats van Rusland in de Europese veiligheidsconstructie. Zolang grootmachten als Rusland zich niet veilig voelen, zullen spanningen blijven bestaan. Rusland ziet met lede ogen aan hoe Oekraïne en het Zwarte Zeegebied meer en meer in de westerse invloedssfeer wordt gezogen. De geografie is niet onbelangrijk voor de geopolitiek. “Door enkele negatieve ervaringen met het Westen- zowel Napoleon als Hitler stonden aan de poorten van Moskou – is een mogelijk NAVO lidmaatschap een rode lijn voor Moskou.” Prof. T. Sauer wijst erop dat George Kennan (1904-2005), oud VS-ambassadeur in Moskou, de architect van het “indammingsbeleid” tegen de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog, grote problemen voorspelde  met Rusland, als gevolg van de beslissing om de NAVO te laten uitbreiden richting Rusland. Prof. T. Sauer: “Dat de NAVO bereid is te praten over wapenbeheersing zal voor V. Poetin niet volstaan. Het gaat wel degelijk over de status van Oekraïne…In afwachting van een andere Europese veiligheidsarchitectuur wordt Oekraïne beter neutraal of niet-gebonden zoals ex- veiligheidsadviseur van de VS in de tijd van president Nixon, Henri Kissinger, heeft voorgesteld. En zoals voorzien was in de onafhankelijkheidsverklaring van Oekraïne in 1990. Een bufferstaat tussen Oost en West, net zoals Finland en Oostenrijk zijn. Garanties voor zowel Rusland en de NAVO zouden maken dat het land zich veel veiliger zou voelen. Bovenal zou Rusland zich veel minder in de hoek geduwd voelen, waardoor de kans vergroot dat het veiligheidsafspraken wel zou naleven”. Niet alleen hoge diplomaten uit het Amerikaans establishment pleiten voor een neutraal Oekraïne. Ook in Duitsland wordt daarvoor gepleit in de toppen van leger en politiek. Het ‘Die Linke‘ parlementslid Klaus Ernst (foto Die Linke) stelt dat Oekraïense neutraliteit een manier is om de huidige spanningen in Europa te milderen. Om de situatie op korte termijn onschadelijk te maken moet het Westen Rusland verzekeren dat Oekraïne niet zal toetreden tot het door de Amerikanen gecontroleerde NAVO-blok. Klaus Ernst verwijst naar de lange traditie van Finland. Dat is geen NAVO-lid en bleef neutraal tijdens de Koude Oorlog. Klaus Ernst: “Rusland wil zijn grenzen beveiligen en geen NAVO-troepen aan zijn deur hebben”. Een groot probleem is Oekraïne zelf. In het leger zitten elementen die de confrontatie willen. Het leger is geïnfiltreerd door ultranationalisten en zelfs nazi’s die nooit de nederlaag van de nazi’s van het Rode Leger verteerd hebben. Daarboven komt dat het leger gesteund wordt door de NATO met dodelijke wapens voor het leger. In Europa zijn er inmiddels dissidente stemmen in verband met de confrontatiekoers van de Amerikanen en hun NAVO-vrienden, en de ultra nationalisten in Oekraïne. Zo weigert Duitsland tot woede van de ultranationalisten van Oekraïne moordende wapens te leveren. Vice- admiraal Kay-Achim Schönbach (foto) van de Duitse marine vroeg eenvoudweg om respect voor Rusland en zijn president.  Hij zegde enkele weken geleden tijdens een officieel bezoek aan India: “Wat ik denk van wat Rusland echt wil? Is het immense Rusland echt geïnteresseerd in het hebben van een klein strookje Oekraïense grond, zelfs om het te annexeren? Nee. Ik denk dat president V. Poetin druk op het Westen uitoefent en laat zien dat hij dat kan. Hij wil respect. Hij wil een relatie van gelijken. En mijn God, het kost niets om wat respect te geven. Hij verdient respect. Hij is president van Rusland, een belangrijk land. Wij hebben Rusland nodig”. De Duitse politieke en media waren woedend. Een admiraal als vredesactivist? Het kaderde niet in de confrontatiekoers van de NAVO. De admiraal was verplicht ontslag te nemen (hij hield de eer aan zichzelf). Landen als Kroatie en Hongarije wijzen elke betrokkenheid van hun soldaten in een oorlog met Rusland af.  Volgens de Franse expert Bruno Guigue (Le Grand Soir, 30 januari jl.): “De anti-Russische hysterie van westerse landen wakkert de vlammen aan in de regio, met de denkbeeldige bedreiging voor Oekraïne, die de Atlantische propaganda toeschrijft aan Rusland. In de huidige crisis is het duidelijk dat de Westerse NAVO-landen een bedreiging vormen voor de vrede met Rusland, door het aan zijn grenzen uit te dagen en niet andersom. Zoals we weten organiseert Rusland geen militaire maneuvres met Mexico of Canada aan de VS grenzen en vaart de Russische oorlogsvloot niet voor Manhatten New York.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Een journalist is een individualist,
  die zich identificeert met een miljoenenpubliek
  (Hans Van Straten, Nederlands schrijver-journalist, 1923-2004)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye