Oxfam in Davos over rechtvaardige belastingen

Van 22 tot 25 januari gaat in het Zwitserse Alpendorp Davos de jaarlijkse hoogmis door van de plutocratie, de miljardairs en hun politieke muilezels. Zoals vorig jaar komt de internationale hulporganisatie Oxfam- solidariteit met haar ‘Davos-rapport’ over de groeiende sociale ongelijkheid tussen de superrijken en de rest van de bevolking, vooral als gevolg van onrechtvaardige belastingstelsels. Meer dan ooit is actie geboden.

De plutocratische wereldorde, waarin de miljardairs die wereldorde bepalen, boert goed vandaag. Ze zit stevig in het zadel. Met wat schijn- democratie als het kan, met sancties, bureaucratisch- en militair geweld als het moet voor landen die niet in de pas lopen (Irak, Libië, Syrië, Venezuela, Cuba, Nicaragua…). De plutocratie beschouwt zich als de heerser der aarde, met beneden het aards tranendal van de losers, ‘les misérables‘, en daartussen de buffers van de politieke muilezels en de mainstream media. In die hoogmis in het Zwitserse Davos, komt elk jaar een ketters geluid van Oxfam Internationaal. Het heeft  nu ook weer een overtuigend rapport gepubliceerd over de zich steeds verder verdiepende economische kloof tussen  het kleine clubje van superrijken, waarin Amerikanen het overwicht hebben, en  de miljarden mensen in deze wereld die armer worden. Oxfam publiceert hallucinante cijfers.

Davos- rapport van Oxfam

Wat zegt het rapport 2019, getiteld:  “Public Good or Private Wealth” ?  De cijfers en stellingen die worden opgenomen steunen op open databronnen van ondermeer het tijdschrift Forbes dat elk jaar een lijst van de topmiljardairs publiceert, de Bank Crédit Suisse en studiebureau McKinsey.1802-oxfam solidariteit

Het vermogen van alle miljardairs nam in 2018 toe met 12%. Ofwel 2,5 miljard per dag. Het vermogen van de 3,8 miljard mensen die de armste helft van de wereld uitmaken, nam in dezelfde periode af met 11%! Het rapport benadrukt hoe de overheden, de staat en dus de politieke klasse aan de macht, onvoldoende investeren in het onderwijs en de gezondheidszorg. Vrouwen en meisjes worden het zwaarst getroffen. Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker van Oxfam-België,  stelt: “Terwijl grote bedrijven en superrijken genieten van steeds lagere belastingtarieven, kunnen miljoenen meisjes niet naar school, en sterven vrouwen wegens een gebrek aan goede kraamzorg. Politici van heel de wereld dragend e verantwoordelijkheid voor belastingregels die de sociale ongelijkheid bevorderen en zijn verantwoordelijk voor belastingontwijking”.

Het rapport onthult dat het aantal miljardairs sinds de financiële crisis (2008) bijna verdubbeld is. Tussen 2017-2018 kwam er om de twee dagen een nieuwe miljardair bij. Toch worden superrijken en multinationals lager belast in de vorige decennia.

Een extra belasting van 0,5% op het vermogen van de 1% allerrijksten zou jaarlijks evenveel opbrengen als het bedrag dat nodig is om onderwijs te voorzien voor alle 262 miljoen kinderen die nu niet naar school gaan, en om de gezondheid te financieren, die de dood van meer dan 23 miljoen mensen zou kunnen vermijden.

Wanneer we het historisch bekijken dan zijn de belastingtarieven van superrijke individuen en bedrijven drastisch verlaagd. Zo daalde het hoogste belastingtarief voor de hoogste inkomens in rijke landen van 62% in 1970 tot slechts 38% in 2013. Het gemiddelde tarief in armere landen is 28%. Het gemiddelde tarief voor de vennootschapsbelasting in rijke landen daalde van 49% in 1981 naar 26% in 2015. Slechts 4 dollarcent van elke dollar aan belasting inkomsten die in 2015 wereldwijd werden geïnd, kwam voort uit belastingen op vermogen, zoals erfenissen of eigendommen.

Oxfam wijst erop dat vrouwen en meisjes de grootste slachtoffers zijn van de zich verdiepende kloof tussen superrijk en arm. Wanneer publieke diensten worden verwaarloosd lijden de armste burgers daar het meest onder. Vooral vrouwen en meisjes. Arme meisjes worden het eerst van school gehaald als er geen geld is voor het gezin. Vooral vrouwen zorgen voor zieke familieleden als de gezondheidszorg faalt. De economische waarde van de onbetaalde zorg die vrouwen wereldwijd uitoefenen, komt uit op 10.000 miljard dollar per jaar. Dat is 43 keer de omzet van Apple, zo berekende Oxfam.

Actie voor rechtvaardige belastingen

Er is dus dringend actie nodig om tot een ommekeer te komen. Niet alleen voor rechtvaardige belastingen. maar ook tegen de fraude en fiscale ontwijkingen naar belastingparadijzen (foto).1712-offshoreplundering-A

Tax Freedom Day (TFD). In vele landen ter wereld bestaat een volksbeweging voor meer fiscale rechtvaardigheid. In Vlaanderen en België bestaat ook een brede stroming voor fiscale rechtvaardigheid. Vakbonden, actiegroepen, linkse en progressieve politieke partijen hebben het opgenomen in hun programma.  In grote vakbondsbetogingen, in debatten staat de sociale onrechtvaardigheid van onze belastingen centraal. Ook bij de vakbonden en de gele hesjes beweging in Frankrijk  Maar blijkbaar zijn de politieke muilezels van het grootkapitaal  nog altijd te sterk om een rechtvaardiger belastingsheffing op de superrijke vermogen te beletten.

Op 4 januari 2019 verzamelden een paar honderd actievoerders in een symbolische actie voor de metershoge ijzeren hekken van een Brusselse afgeschermde wijk aan de Square du Bois (in de volksmond de miljardairswijk genoemd). Het zijn zogenaamde “gated community’s”, afgeschermde hekwerkwijken,  met privé  bewaking, die ontstaan zijn in de Verenigde Staten en in landen waar de kloof tussen rijk en arm zo groot is, dat de rijken bang zijn voor aanslagen en ontvoeringen en zich verschansen in “gated community’s”.  Ter gelegenheid van de Tax Freedom Day (TFD, dat is de dag waarop we geen belastingen meer betalen maar voor onszelf beginnen werken) voor de superrijken werd door de actievoerders aan deze wijk een fles champagne ontkurkt omdat op 4 januari zij reeds voor zichzelf beginnen verdienen. Aan die actie namen vakbondsmilitanten deel,  leden van de actiegroep FAN (Financieel Actienetwerk) en zijn Franstalige zusterorganisatie Réseau pour la Justice Sociale (RJF), LEF (Links Ecologisch Forum),… Opvallend was de afwezigheid van de Nederlandstalige pers behalve De Wereld Morgen en de zakenzender Kanaal Z. Langs Franstalige zijde waren de grote mediakanonnen aanwezig zoals RTL en RTBF. In de toespraken werd erop gewezen dat sinds de jaren 1980 de rijkdom in België zich verder concentreert in de handen van enkelen. In België heeft 1% van de superrijken gemiddeld 20% van het onroerend patrimonium. 80% van de aandelen zijn in handen van de 10% rijkste Belgen. De rechtse regering N-VA-MR heeft op Europees vlak op de rem gestaan om zelfs een bescheiden fiscale harmonisering, die fiscale dumping zou afremmen, tegen te houden. De fiscale fraude en fiscale ontwijking kost aan de burgers van dit land zowat 2.000 euro per jaar. Tegelijk zijn de superrijke miljardairs al op 4 januari van hun financiële verplichtingen aan de fiscus verlost, terwijl dit voor de burgers van dit land die met arbeid hun brood verdienen duurt tot einde juni.

Jongeren geven hoop

De Verenigde Staten van Amerika (VSA) zijn het aards paradijs voor de superrijken. De democratie is er vervangen door een plutocratie. De verkozen politieke klasse staat grotendeels in dienst van de financiële oligarchie. De kleine superrijke  elite  koopt verkiezingen en eist daarvoor tegenprestaties  voor hun hebzuchtige belangen via belastingverlagingen.  Het kartel dat de plutocratie dient zijn de twee dienstdoende partijen: die van de  Democraten en van de  Republikeinen.  Dit alles heeft geleid tot een uitholling van het onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer en wegeninfrastructuur. Deze toestand wordt onhoudbaar voor miljoenen Amerikanen.  De vraag komt terug op tafel:  hoeveel belastingen moet de superrijke Amerikaanse elite betalen?  Met de recente verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden de linkervleugel bij de Democraten versterkt uit de kiesstrijd is gekomen. Bernie Sanders die jarenlang als onafhankelijke socialist zetelde in de Senaat, maar vaak meestemde met de Democraten, hield jarenlang de progressieve vlag hoog op zijn eentje.  B. Sanders behaalde als kandidaat voor de presidentsnominatie bij de Democraten in 2016 miljoenen stemmen bij jongeren met zijn links sociaaldemocratisch programma.  (door manipulatie werd Hillary Clinton de presidentskandidaat voor de Democraten). In de VSA is er een hoopvolle evolutie aan de gang bij de jongeren. In deze Blog verwezen we eerder naar de voorverkiezingen in New York waar de jonge (29) linkse vrouw, Alexandria Ocasio-Cortez 1807-A-Ocasio-Cortez-socialist(foto) de voorverkiezingen won in New York. In november jl.  won ze de zetel voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden als jongste parlementslid. Ze is nu al de ster van Puerto-Ricaanse afkomst in het duffe uiterst rechtse mannenmilieu in de wandelgangen van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Als een wervelwind laat ze van zich horen. Ze komt met een ambitieus belastingplan voor de dag dat de superrijken moet dwingen meer belastingen te betalen door een  belastingschijf in te voeren van 70%  voor inkomens boven de 10 miljoen dollar. De opbrengst van hogere tarieven zou dienen om een green deal te financieren. A.O. Cortez: “Het is logisch dat wie zich hoger op de inkomensladder bevindt, ook meer belastingen betaalt. Als je voor de inkomens boven 10 miljoen dollar een schijf van zestig-zeventig procent invoert, wordt niet gans je inkomen tegen die aanslagvoet belast.” Sommigen spreken van een links radicaal plan, sommige Republikeinen en Democraten zien zelfs communisten opduiken. A.O. Cortez: “Lincolns plan om de slavernij af te schaffen was ook erg radicaal. Net als de invoering van de sociale zekerheid door Franklin Delano Roosevelt. In die zin ben ik radicaal”.  In feite knoopt A.O. Cortez aan bij een vroegere regeling van de naoorlogse jaren in de VS. Toen was het tarief op de hoogste inkomensschijf 90%, dat daarna 70% werd tot president Ronald Reagan in de jaren tachtig het hoge belastingtarief, naar 40% deed zakken.  Dus, alle uiterst rechtse en conservatieven in de VS die stellen dat de voorstellen van A.O. Cortez  “communistisch” zijn, doen aan stemmingmakerij. Immers dan was ook President Delano Roosevelt een communist, en ook de presidenten na de oorlog die geen bezwaar hadden tegen hoge tarieven voor de hoogste inkomens. De voorstellen van A.O. Cortez sluiten perfect aan bij de voorstellen uit het verleden van de VS én bij deze hier leven in Europa bij linkse partijen, vakbonden en actiegroepen  over een sociaal rechtvaardige fiscaliteit.  Maar om fiscale rechtvaardigheid effectief te verankeren zal er een politieke revolutie nodig zijn verklaarde Bernie Sanders talloze keren op zijn meetings. Wellicht zal de jonge Alexandria Ocasio Cortez hiermee akkoord zijn.

 

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Een journalist is een individualist,
  die zich identificeert met een miljoenenpubliek
  (Hans Van Straten, Nederlands schrijver-journalist, 1923-2004)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye