Rusland, verkiezingen: gevoelige winst voor de communisten

Vorig weekend van 17 tot 20 september jl. werden verkiezingen georganiseerd voor de ‘Doema’, het Russische parlement. Ondanks grove manipulaties in de samenstelling van de lijsten en van de stembusgang door het Poetin regime, heeft de Communistische Partij van de Russische Federatie (CPRF) (foto betoging CPRF) van voorzitter Gennady Zjoeganov een opgemerkte overwinning geboekt. De communisten gaan overal gevoelig vooruit. Ze zijn de grootste democratische oppositiepartij in Rusland.

Vooraf

De communisten zijn, na de stomende gebeurtenissen in de jaren negentig van vorige eeuw, toen de Sovjet-Unie implodeerde, nooit weg geweest. Na de door het Westen gesteunde putsch door het verraad van een deel van de top van de Sovjet-nomenclaura in 1991, nam Boris Jeltsin, alcoholist, de macht. Rusland werd een wild kapitalistisch land, staatseigendommen werden gestolen door opkomende oligarchen van de nomenclatura, de bevolking verarmde en stond buiten spel. B. Jeltsin speelde de kaart van het westen tegen de belangen van het Russische volk. De niet gecorrumpeerde communisten in de subtop van de verboden partij CPSU waren echter nog invloedrijk bij het volk en veerkrachtig. In 1993 werd de opvolgers partij opgericht: de Communistische Partij van de Russische Federatie (CPRF) onder de leiding van de wiskundeprof en ervaren communist,  Gennady Zjoeganov (foto). Dat de communisten nog grote steun hadden bij het volk, werd bewezen in 1996 toen de partij met presidentskandidaat Zyoeganov in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen 40% van de stemmen kreeg en tweede werd achter Boris Jeltsin. Deze laatste won in de tweede ronde dankzij massieve dollar steun van de Russische oligarchen en het Westen.

Willen de Russen terug naar een Sovjet-Unie 2.0?

We zijn een kwarteeuw later. Vandaag wijzen onderzoeken uit dat de Russen kiezen voor sociale rechtvaardigheid en volkswelvaart en de Sovjet-Unie nog niet zo slecht vonden. Het gekende Moskouse sociologisch onderzoekscentrum ‘Levada Center’ publiceerde enkele weken geleden een opiniepeiling (de peiling werd uitgevoerd van 19-26 augustus 2021 bij een representatieve steekproef van 1.619 mensen van 18 jaar en ouder in 137 gemeenten in 50 regio’s van Rusland). Hieruit bleek dat bijna de helft van de Russen (49%) de voorkeur geven aan het politieke systeem van de Sovjet-Unie boven het huidige liberaal kapitalistische o.l.v. Poetin. Volgens het Center is dit de hoogste waarde sinds 2000. Met de hernieuwde aanvaarding van een deel van de bevolking van het Sovjetstaatsmodel verliest het huidige oligarchisch Poetin systeem aan geloofwaardigheid. Op dit moment zou slechts 18% van de ondervraagden voor het huidige regeringsmodel stemmen. In 2015 was deze waarde twee keer zo hoog. Het Poetin model breekt alle records inzake armoede, de kloof tussen rijk en arm, kapitaalvlucht, corruptie. Slechts 16 procent van de respondenten gelooft dat “democratie naar het model van westerse liberale landen “ een alternatief is voor Poetin. De acceptatie van het socialistische Sovjet- model werd door een aantal vragen bevestigd in het onderzoek. Zo geeft bijna twee derde van de Russen (62 procent) de voorkeur aan een staatsplanning- en distributiesysteem. Dat is volgens het Center het hoogste aantal ooit gemeten.(Bron: RT)

De Russische communisten zijn de vertolkers van de uitslag van het Levada Center. Westerse commentatoren suggereren dat de communisten onderdeel zijn van het neoliberale-autoritaire systeem van Poetin. Dat is een leugen. We raden hen aan de programma’s van Verenigd Rusland en de CP te vergelijken. Qua programma staan ze lijnrecht tegenover de partij Verenigd Rusland. De CPRF is voorstander van de democratie, sociale rechtvaardigheid voor het volk en het socialisme. De CP wil de mobilisatie van de beschikbare geldmiddelen voor ontwikkeling en sociale welvaart. Ze willen het Russische bandietenkapitalisme van oligarchen afschaffen. Dat heeft zo zijn gevolgen. Communisten in Rusland worden door het Poetin systeem vandaag het leven zuur gemaakt. Betogingen worden verboden, coöperatieve bedrijven geleid door communisten (bijv. Pavel Grudinin) (foto), vaak voorbeelden van een sociaal en rendabel beleid,  worden gepest en dreigen overgenomen door gangsterkapitalisten. Communistische kandidaten worden geschrapt, communistische gouverneurs worden ontslagen als ze tegen de oligarchie optreden. In sommige media heerst een anticommunistische hetze. Gennady Zjoeganov benadrukte in de kiescampagne heel sterk de welvaartskloof in Rusland tussen superrijken en arme Russen. De kloof is vele keren groter dan in de tijden van de Sovjet-Unie. Hij verklaarde dat de kloof tussen rijk en arm Afrikaanse proporties heeft aangenomen. De communisten willen de Russen steunen die amper rondkomen. Het land heeft daarvoor genoeg financiële middelen. Wat de communisten ook woedend maakt is dat Verenigd Rusland en Poetin een enorme kapitaalvlucht toelaten die de ontwikkeling van het land blokkeren. Volgens de communisten steelt de oligarchie van de Russen en parkeert het geld in westerse belastingparadijzen. Ze verspilt kapitalen in sponsoring van westerse sportclubs, in de aankoop van kastelen en luxueus vastgoed, in fortuinen kostende plezierjachten. En dat, zonder enige sanctie van de westerse elites, terwijl diezelfde elites economische sancties opleggen die de bevolking in Europa en Rusland economisch schaden. Daarenboven controleert de oligarchie de grote Russische mammoetbedrijven. De CP wil de oligarchie weg, en de strategische bedrijven nationaliseren. De communisten willen vooral het klein en middel groot bedrijf ondersteunen. De financiering ervan is zwak in Rusland. Het is niet toevallig dat de Russische economie- onder het neoliberale Poetin regime- in de wereldranglijst van economieën weggezakt is naar de 12e plaats. De oligarchen veroorzaken ecologische rampen. We verwijzen naar rapporten van Greenpeace Rusland. Wie het anders doet voelt de macht van de oligarchen en het Kremlin. De communistische gouverneur Sergey Levchenko (foto) van de Oblast (= bestuursregio) Irkoetsk in Siberië verhoogde de belasting op houtkappersbedrijven van oligarchen en bestreed de wilde ontbossing. Niet toevallig werd hij kort daarna door het Kremlin gedwongen om ontslag te nemen onder het voorwendsel dat hij niet gepast reageerde op de overstromingen in het gebied in 2018. De gigantische bosbranden in het noorden van Siberië dit jaar konden niet efficiënt bestreden worden door besparingen op de Russische brandweer- en civiele bescherming waardoor onvoldoende middelen konden ingezet worden.

Manipulaties 

Over de manipulaties van de stembusslag is het laatste woord nog niet gezegd. Het bleek dat de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, in Moskou (11 miljoen inwoners) afstevende op een grote nederlaag. De partij verloor fors van de communistische kandidaten in 11 van de 15 districten van Moskou. Toen duidelijk werd dat Verenigd Rusland zwaar verloor besloot de Centrale Kiescommissie te wachten met de bekendmaking van stemmen die via internet werden uitgebracht. (De Communistische Partij heeft zich altijd verzet tegen internet stemmen). Alle regio’s in Rusland hadden hun internetstemming al bekend gemaakt. De kiescommissie schoof de bekendmaking van de Moskouse internetstemming voor zich uit en publiceerde de resultaten uiteindelijk pas maandag 20 september jl. Wat bleek? De einduitslag van Moskou veranderde drastisch: plots vielen alle districten van Moskou in handen van Verenigd Rusland. De Communistische Partij is zinnens het niet hierbij te laten. Een protestbetoging van de communisten in Moskou tegen de gang van zaken werd verboden wegens de “epidemiologische situatie”. De CPRF heeft officieel 18 % van de stemmen behaald. Zonder manipulaties van het regime zou dit zeker veel hoger geweest zijn: 25 tot 30%. De CP zou zonder manipulaties in sommige regio’s zelfs meer stemmen hebben behaald dan de partij van Poetin (cfr. boven Moskou).

Hoopvolle ontwikkelingen  

Het bewijst dat de CPRF een grote democratische legitimiteit heeft bij jonge en oudere Russen. De CP is stevig verankerd in Rusland. De communistische vrienden van het Chinese buurland bekijken het met een welgevallig oog. Zoals G. Zjoeganov stelt: “de verkiezingsresultaten van de CP, van Sakhalin tot Tomsk en Moskou geeft redenen om te zeggen dat de wind van democratie, van vrijheid, de wind van heropleving en rechtvaardigheid gevoelig versterkt is”. Bij dit alles past de bedenking dat Rusland met de CP-winst zich in het rijtje bevindt van linkse krachten in de wereld die in opmars zijn en aan invloed winnen. We denken aan Zuid-Amerika (cfr. de linkse presidenten in Mexico, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Peru, Bolivia, Argentinië), we verwijzen naar hoopvolle ontwikkelingen in Noord-Amerika (in de VS met Alexandria Ocasio-Cortez, Huis van Afgevaardigden, en Andrés Manuel Lopez Obrador, president van Mexico) (foto). Links in Europa rijdt vandaag in het staartje van het peleton en is op zoek naar zijn tweede adem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Geduld is een bittere plant met een zoete vrucht
  (Chinees spreekwoord)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye