Vic Anciaux: “Bart De Wever is geen Vlaams-nationalist

In Knack werd een stem gegeven aan een man die mee de Volksunie leidde. De nu 86-jarige nestor van de Vlaamse beweging Vic Anciaux (86). Een man die het authentiek deel van de Vlaamse beweging belichaamt. Hij  gaf een uitgebreid interview (16 augustus 2017). We noteerden kort enkele uitspraken die zeldzaam zijn geworden in het door rechts- conservatisme gedomineerde vlaams-nationalisme. In de Volksunie waren het ooit rozenjaren.  Vic Anciaux kan nog spreken van een progressieve – en conservatieve vleugel in de Volksunie. Ooit waren een Vic Anciaux, Maurits Coppieters (+), Nelly Maes, Prof. Chris Van den Broecke (+), Paul Van Grembergen (+),en zo vele vaandeldragers van het progressieve flamingantisme. In 1995 schreven ze zelfs mee Het Sienjaal, een poging om socialisten, christendemocraten en progressieve flamingenten samen te doen werken. Dat mislukte. Wat je vandaag ziet, zijn jonge, hoog opgeleide neoliberalen uit ons Vlaams onderwijs,  parvenu’s en rechtse rakkers in de N-VA (en VB). Het contrast kan niet groter zijn met de Volksunie. De Volksunie was nochtans opgestaan uit de asse van de extreemrechtse ontsporing tijdens de oorlog en vond nadien zijn democratische adem vlug terug..

In het interview kijkt Vic Anciaux uit naar de dag dat “de onderhandelingen beginnen om artikel 35 van de Grondwet uit te voeren, met een rechtstreeks gesprek tussen de deelstaten. Brussel hoort niet thuis in de onderhandelingen over de toekomst van het land. De regionale regeringen zijn de woordvoerders van het volk. Zij moeten het eens raken over de exhaustieve lijst van wat ze samen blijven doen. Ik hoop dat ze daarin bijvoorbeeld de solidariteit zullen verankeren, en vooral dat Brussel de gemeenschappelijke hoofdstad van de drie deelstaten wordt.” Over de N-VA in de regeringen zegt Vic Anciaux: Het beleid van de Vlaamse regering is maatschappelijk conservatief en sociaal rechts. En dat komt de N-VA helemaal in haar kraam te pas. De N-VA doet niets voor Vlaanderen”. 

vlaanderen

Niet Vlaanderen, Vlaamse beweging is conservatief

Dat in Linkebeek  minister Liesbeth Homans (N-VA) toch de benoeming geweigerd heeft van een kandidaat-burgemeester die zich niet hield aan de taalwetgeving is toch positief zeggen de vraagstellers.  Vic Anciaux: “Een geluk voor haar dat ze beschikt over een twintig jaar oude rondzendbrief van Leo Peeters, een socialist. Anders ha d ze niet eens kunnen optreden”.  Het valt Vic Anciaux op dat de N-VA geen enkel partijcongres meer gehouden heeft sinds ze in 2014 in de federale regering is gestapt. Dat is toch al drie volle jaren geleden. Ze vreest de kritische stem van haar achterban. Op de vraag of Bart De Wever niet de invloedrijkste Vlaams-nationalistische politicus is geweest antwoordt Vic Anciaux: “Dat is eigenlijk een vraag zonder voorwerp. Ik zie in Bart De Wever geen Vlaams- nationalist. Hij is een conservatief politicus, wel een zeer verstandig en welbespraakt man”.

Op de stelling van Bart De Wever dat Vlaanderen van nature conservatief is en dat ook een Vlaams-nationale partij daarom conservatief moet zjn. Als zijn uitleg klopt dan zijn progressieve flaminganten als uw zoon Bert en uzelf volksvreemde curiosa, zeggen de interviewers. Vic Anciaux:” De Wever vergist zich. Niet Vlaanderen maar de Vlaamse beweging is altijd conservatief geweest. Als sociaal voelende, progressieve flamingant voel ik sociaal mij verwant met de SP.A, maar met mijn Vlaamse agenda kan ik er niet terecht. De SP.A doet ook te weinig haar best om samen met de nieuwe Vlamingen  te bouwen aan een Vlaanderen voor ons allemaal. En zo komt het dat een man die het grootste deel van zijn leven aan politiek heeft gedaan, vandaag partijloos is”.

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Als je grenzen aangeeft,
  kunnen mensen zich daarbinnen vrij bewegen
  (Lous Van Gaal, voetbaltrainer)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye