8-9 mei 2021: 76e verjaardag overwinning op fascisme

Elk jaar wordt de overwinning op het fascisme herdacht-gevierd. In Nederland gebeurt dat op 5 mei op de Dam in Amsterdam. In Vlaanderen bestaat het ‘8 mei initiatief’ en legde bloemen neer voor het Fort van Breendonk (foto). De vroegere Sovjet-Unie, nu Rusland, leverde de grootste bijdrage aan de overwinning, wel met de grootste verliezen (27 miljoen doden). Het land viert deze overwinning op 9 mei (tijdsverschil) met een vrije dag voor elke Rus, een grote militaire parade in Moskou en de mars van de “onsterfelijken” in de grote steden, met elke deelnemer een pancarte van een familielid dat tegen de nazi’s vocht.

In de Vlaamse media waren er op 8 mei twee hoofdpunten: de heropening van de horeca en het verlies van Club Brugge. Vele Vlamingen hadden het die dag over de  herwonnen vrijheid. Op dezelfde 8 mei werd een andere vrijheid gevierd. De echte vrijheid die op 8 mei 1945 kwam nadat nazi-Duitsland op die dag onvoorwaardelijk capituleerde. Over die onvergelijkbare vrijheid met de vrijheid om op terrasjes te zitten, lazen of hoorden we niks in de Vlaamse media. Hoe laag kan men zakken om het verschil niet te zien tussen een banale vrijheid en de fundamentele vrijheden die zwaarbevochten werden. Niet alleen de Vlaamse media bleven in gebreke. Waar zitten de progressieve partijen, de groenen en sociaaldemocraten? Nochtans zijn heel wat fenomenen die in de jaren dertig tot oorlog leidden, ook vandaag terug sterker aan het worden: rassenhaat, fascisme, russofobie, haat tegen politieke tegenstanders, …

Toch was er een “8 mei initiatief” in Vlaanderen. Op 8 mei werd het symbool van het fascisme in Vlaanderen bezocht: het nazi-kamp in het Fort van Breendonk. In dat kamp werd gefolterd (ook door Vlaamse nazi’s), gedood, en mishandeld, en werden gevangenen op transport gezet naar de vernietigingskampen van de nazi’s in het oosten van Europa. Er werden bloemen neergelegd en toespraken gehouden. Onder meer door Ellen Soete (kind van verzetsstrijders), Amina Vandenheuvel (Red Fox), Peter Mertens (PvdA) en Michel Moorkens syndicalist, namens de verzetsbeweging Het Onafhankelijkheidsfront.

Michel Moorkens herinnerde er als syndicalist aan dat onder de Duitse bezetting de vakbonden werden verboden. Er werd een Duitsgezinde vakbond opgedrongen. Hij wees er ook op hoe twee socialistische militanten Albert Pot (1917-1936) en Theophiel Grijp(1899-1936)door de fascisten werden dood geschoten in Antwerpen in 1936.  Naast het concrete verzet (foto clandestiene Rode Vaan) tegen de nazi’s werden ook Joodse medeburgers geholpen in het vinden van schuilplaatsen en steun.

PvdA-voorzitter Peter Mertens stelde: “Op 8 mei 1945 tekende nazi-Duitsland de onvoorwaardelijke overgave. Uit de overwinning op de nazi-barbarij ontstonden de stelsels van sociale zekerheid, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de dekolonisatiebeweging in het Zuiden en werd de misdadige leer van het racisme ontmaskerd. Maar, het fascisme is niet weg. Het kan altijd terugkeren. Laten we 8 mei aangrijpen om te herdenken en te waarschuwen en van 8 mei een officiële feestdag te maken”.

Ellens Soete, dochter van verzetslui, gaf op haar beurt een getuigenis: “Mijn mama Bertha Serreyn, was zestien toen ze besloot in de zomer van 1941 vol jeugdig enthousiasme in het verzet te gaan. Haar broer Albert en andere kameraden lieten hun leven. Ze werden verraden door het eigen volk dat mee heulde met de nazi-bezetter. Mijn strijd gaat ook om de verzetsstrijders die in onze geschiedenis aan de kant werden geschoven de eer te geven waar ze recht op hebben. Het is belangrijk dat een plaats als Breendonk wordt gerespecteerd en bij iedereen bekend zou moeten zijn. Daarom is het nodig dat 8 mei, de dag van de overwinning op het fascisme, een erkende feestdag wordt”.

Rusland

De herdenking van de overwinning op het nazisme, in wat zij noemen in de Grote Patriottische Oorlog op 9 mei (niet 8 mei, tijdsverschil) heeft een diepe impact in Rusland. In de strijd tegen het nazisme verloren 27 miljoen Sovjet- burgers het leven. Steden en dorpen werden platgebrand, miljoenen mensen uitgehongerd (Leningrad, Stalingrad bijv.). Er werden 3 miljoen Sovjet-krijgsgevangenen gemaakt door de nazi’s, velen stierven van ontbering en mishandelingen. Elk jaar, maar door corona dit jaar niet, stappen miljoenen Russen op in elke stad met de pancarte van hun familielid dat tegen de nazi’s vocht. Het is de beroemde “mars der onsterfelijken” (foto). President Vladimir Poetin stelde in zijn toespraak voor de start van de militaire parade op het volgelopen Rode Plein in Moskou: “Het Sovjet- volk toen hield zich aan zijn heilige eed: de verdediging van het Vaderland en bevrijdde in één ruk de Europese landen van de zwarte pest”. In zijn toespraak veroordeelde hij de sluipende heropleving van de fascistische ideologie in Europa. Hij verwees naar de groei van het racisme, antisemitisme, en de russofobie. “Helaas worden ook onderdelen van de fascistische ideologie vandaag gebruikt door bepaalde landen zoals de obsessie voor de eigen superioriteit en exclusiviteit. Hiermee verwees hij impliciet naar de Westerse neoliberale elites die nog altijd niet begrepen hebben dat de unipolaire, imperialistische wereldorde verleden tijd is en er meerdere machtscentra zijn in een multipolaire orde. In zijn toespraak stelde hij dat hij krachtig de nationale belangen van Rusland zal verdedigen.

De voorzitter van de Communistische Partij, de grootste oppositiepartij in Rusland, Gennady Zjoeganov hield ook een toespraak voor het Graf van de Onbekende Soldaat aan de muren van het Kremlin waar hij en zijn kameraden bloemen hadden neergelegd. “Eeuwenlang heeft het Westen geprobeerd ons niet alleen te veroveren, maar ook tot slaaf te maken. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid verklaarde Hitler ons méér dan de oorlog. Volgens de aanvalsplannen van de nazi’s onder de naam ‘Barbarossa’ moest ons land van de aardbodem verdwijnen. Het Russische volk moest worden vernietigd. Net zoals de Joden. Ons grondgebied zou worden verdeeld tussen Duitsland en zijn handlangers. Na de oorlogsverklaring nam Stalin het woord voor de gehele Sovjet-Unie op 3 juli 1941. Met zware, ernstige stem sprak hij de woorden: “Broeders en zusters onze zaak is de juiste. De vijand zal worden verslagen. De overwinning zal aan ons zijn”. De belangrijkste slogan van de Patriottische oorlog was toen “Voor het Sovjet Moederland”. Onder deze slogan verdedigen miljoenen soldaten en partizanen Kiev, Minsk, vochten voor Odessa en Sevastopol. Ze verdedigden Leningrad en Stalingrad. Ze braken de rug van het fascistische beest voor de muren van Moskou”.

Met de parlementsverkiezingen voor de Doema van september e.k. in aantocht kaderde Zjoeganov deze viering. “De hele 20e eeuw stond in het teken van de strijd tussen het Kapitaal en de wereld van de Arbeid. De krachten van de Arbeid baarden de Oktoberrevolutie en de Sovjetmacht, de Grote Patriottische Overwinning in 1945, een doorbraak in de ruimte toen de Sovjet-Unie de wereldprimeur had door, voor het eerst, Joeri Gagarin (1934-1968) in de ruimte te lanceren, en bereikte de Sovjet-Unie strategische pariteit inzake kernwapens. Daar tegenover brengt het Kapitaal fascisme voort. Het fascisme vandaag in de wereld blijft zijn misdaden, oorlogen, honger en armoede verspreiden in de wereld. De communisten gaan de verkiezingsstrijd aan voor het vreedzaam herenigen van het Sovjet-Moederland, voor een sterk, eerlijk en socialistisch Rusland. Voor de bescherming van de werkende mensen, mannen en vrouwen. Arbeiders, boeren, leraren en dokters, ingenieurs en soldaten-legeroffcieren zijn naast vele andere beroepen, essentiële beroepen. Hun bekwaamheid en inzet bepalen het lot van de Staat. Zij zorgden 76 jaar geleden al voor de overwinning op de slagvelden van de Grote Patriottische Oorlog.

Vervalsing geschiedenis 

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er altijd pogingen gedaan om de historische feiten te vervalsen. Ze dienen meestal een revanchistische of imperialistische agenda. In Europa bijv. zul je nooit de waarheid horen over wat in 2014 in Oekraïne gebeurd is. U zult niet te horen krijgen dat daar een bondgenootschap was tussen Westerse neoliberalen (Guy Verhofstadt en cs.), de CIA en als speerpunt de nazistische milities in Oekraïne genoemd naar hun “held” in de oorlog Stepan Bandera ( 1909-1959) (die verantwoordelijk is voor vele moorden op Joden, verzetslui en Russen). Terwijl in het Westen de spanningen met Rusland worden opgebouwd, wordt tegelijk de geschiedenis herzien over de rol van de Sovjet-Unie in het verslaan van Hitler. Sommige verhalen zijn zo pervers dat in het Westen een groot deel van de publieke opinie, en zeker in de VS, denkt dat alleen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de oorlog tegen Hitler gewonnen hebben en de hoofdrol die de Sovjet-Unie had “vergeten” wordt. Het kan nog erger vanuit fascistische hoek wordt zelfs gezegd dat de Sovjet-Unie de oorlog begon. Er wordt vaak verwezen naar het niet-aanvalspact (1939) tussen Stalin en Hitler dat wordt voorgesteld als een soort solidariteitspact. Terwijl enkele jaren voordien al niet aanvalspacten werden afgesloten tussen Hitler en Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het niet-aanvalspact tussen Stalin en Hitler was een intelligente poging van de Sovjets om tijd te winnen voor de zekere aanval die zou komen. Vooral omdat de poging van de Sovjet-Unie mislukt was om voor de oorlog één front te vormen met de Westerse mogendheden om Hitler te beletten een oorlog te starten. Wat gebeurde is dat de zogenaamde Westerse “democratieën” alles eraan deden om Hitlers roofzucht richting het Oosten te oriënteren door zijn hordes van 5,5 miljoen soldaten naar het oosten te sturen, richting Sovjet-Unie.

Velen zeggen al spottend “Het Westen is al vele oorlogen begonnen tegen Rusland, maar de Russen beëindigden ze telkens met een overwinning”. Of het beroemde citaat van de Amerikaanse romanschrijver en Nobelprijswinnaar Literatuur 1954, Ernest Hemingway (1899-1961) (foto Esquire): “Iedereen die de vrijheid liefheeft, heeft zo’n schuld aan het Rode Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog dat die nooit kan terugbetaald worden”.

 

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  In een tijd van universeel bedrog is
  het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad
  (George Orwell, Brits schrijver, 1903-1950)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye