Het ABVV, met een nieuwe leiding, klaar voor de toekomst?

Rudy De Leeuw ging (op pensioen) na 12 jaar het ABVV geleid te hebben. Een nieuwe top van de socialistische vakbond  ABVV kwam. Op een nationaal congres (30 mei-1 juni), discussieerden 1.500 kaderleden over strategieën en prioriteiten. Speciaal tijdens dit congres was er de verkiezing van een nieuwe leiding van het ABVV. De federaal voorzitter wordt Robert Vertenueil, tevens voorzitter van het Waalse ABVV (FGTB). De Vlaamse boegbeelden zijn vrouwen met nieuwkomer Miranda ULENS, algemeen federaal secretaris en voorzitter van het Vlaams ABVV (en Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams abvv).

De vakbondsorganisaties in ons land, en in Europa, bewijzen in dit tijdsgewricht dat ze robuuste organisaties zijn, in hun  ideologie en actie, ondanks de voortdurende bashing van rechts, conservatieven en betweterige profjes. De media hebben in feite een cordon sanitaire rond de sociale beweging gelegd (en niet alleen rond de vakbonden). Wel is er media aandacht als het staking of betoging  is, liefst met incidenten. Geen enkele organisatie kan wat de vakbonden kunnen: regelmatig tienduizenden betogers op de been brengen voor sociale rechtvaardigheidseisen. Op 15 mei jl. nog kwamen zo’n 70.000 betogers samen in Brussel, tegen de drastische pensioenhervormingen van de rechtse regering Michel. Tot grote ergernis van rechts en van al wat conservatief is. Betogingen en stakingen organiseren worden steeds meer als ‘crimineel’ beschouwd, actievoerders worden voor de rechtbank gedaagd. Sommige noemen de vakbond zelfs de “gewapende arm van de socialistische partijen”. Een heel arsenaal wordt bovengehaald om de actie van de vakbonden moeilijk te maken: minimale dienstverlening, rechtspersoon, deurwaarders worden ingeschakeld, criminaliseren van de actie, marginalisering in de media of het stellen van vijandige ipv kritisch- welwillende  vragen…

Miranda Ulens: algemeen federaal secretaris en nieuwe Voorzitter Vlaams ABVV

1806-ABVV-miranda ulens

De nieuwe algemeen federaal secretaris en voorzitter Vlaams ABVV: Miranda ULENS

De nieuwe federaal algemeen secretaris en Voorzitter van het Vlaams ABVV is Miranda ULENS (°1969). Ze komt uit de bediendenvakbond BBTK, financiële sector. Ze is Limburgse, studeerde rechten aan de KUL en bestuurswetenschappen aan de VUB. Ze werkte op de vormingsdienst van wat toen nog het ‘Gemeentekrediet’ was. In 2000 stelde ze zich kandidaat voor de sociale verkiezingen. Ze werd verkozen en  was een taaie tante in de onderhandelingen met de werkgevers. Het woelige jaar van de financiële crisis van 2008 met faillissementen, crisis en herstructureringen was een tijd van vnl. actie waarin ze het initiatief nam. In 2014 werd ze verkozen tot federaal secretaris in het ABVV, ze heeft zich gespecialiseerd in digitalisering, de verbetering van de positie van de vrouwen op het werk, in de vakbond en in de maatschappij, en is vurig verdedigster van een federale sociale zekerheid.  In haar  maidenspeech als nieuwe algemene secretaris en Voorzitter van het Vlaams ABVV was ze duidelijk: “De inzet voor de toekomst is groot. De uitdagingen zijn enorm. Kameraden, onderschat de rechtse krachten in ons land niet. De voorbije jaren hebben we hard gevochten, voor degelijk sociaal overleg en voor een sterke federale sociale zekerheid. Nooit zullen we aanvaarden hoe deze federale regering vluchtelingen behandelt, hoe deze regering mensen beschouwt als quantité négligeable en hen in de armoede duwt, hoe deze regering zijn voeten veegt aan stakingsrecht en andere basisrechten van de democratie. Ze zullen ons tegenkomen, kameraden, op hun rechtse liberale pad”. Caroline Copers blijft algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Opvallend was dat de nieuwe Vlaamse voorzitter Miranda  Ulens een pleidooi hield voor de inschakeling van een verplicht leervak over sociaal beleid en de sociale zekerheid in het middelbaar onderwijs. Dat is o.i. dringend nodig. Vandaag is ons Vlaams onderwijssysteem een broeinest voor de vorming van weliswaar technisch hooggeschoolde, maar ideologisch neoliberalen. Zij vormen het reservoir voor de kaders van de rechtse partijen, van het bedrijfsleven, van de vrije beroepen  en van de media. Het bedrijfsleven is kind aan huis in gastcolleges. Universiteiten zijn nauw verbonden met het privé bedrijfsleven en ontvangen van sponsors onderzoekscontracten. Humane vakken zoals filosofie, geschiedenis, kunst, sociologie, zijn gemarginaliseerd. Sommige proffen hebben een abonnement voor optredens in de media om hun toepassing van neoliberale theorieën toe te lichten.

Minimumloon optrekken

1712-ouderenzorg

actiegericht ABVV: het DNA van een socialistische vakbond

Op het congres kwamen vier belangrijke thema’s aan bod: Rechtvaardige fiscaliteit, internationale solidariteit met vakbonden en werknemers wereldwijd, arbeidsduurvermindering en sociale zekerheid. We pikken er één item uit: het optrekken van het minimumloon. (meer info: De Nieuwe Werker, 15 juni jl.)

De vakbond deed een aantal voorstellen die redelijk neokeynesiaans zijn, maar kreeg het gehuil van de neoliberale wolven over zich heen. Het gaat hier over arbeidsduurvermindering (zie ook elders op deze site) waaronder het optrekken van het minimumloon. Het gemiddeld brutoloon bedraagt in ons land ongeveer 3.400 euro. Maar zes op de tien werknemers verdienen minder. Het minimumloon bedraagt 1.563 euro voor een voltijdse baan, dus minder dan 10 euro per uur. Duizenden werknemers, onder wie veel deeltijds werkende vrouwen moeten het stellen met zowat duizend euro per maand. Het ABVV eist een minimumloon van 14 euro per uur, of 2.300 euro bruto per maand. Dat is niet meer dan rechtvaardig voor alle werknemers in dit land die samen onze rijkdom produceren. Prof. Ive Marx, een kampioen voor het legitimeren van het patronaal arbeidsmarktbeleid, schoot in een kramp. Hij wil het omgekeerde: de minimumlonen verlagen, zoals zijn ideologische vrienden van het neoliberalisme ook willen. Hiermee gaat de geleerde prof in tegen de evidentie van de feiten.  Feiten die worden bevestigd door een recente,  grootschalige gezinsenquête van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Het onderzoek besluit dat “een groeiende onderkant van de  middenklasse het niet meer rooit. Eén op de vijf Vlaamse gezinnen kan zich geen onverwachte uitgaven van duizend euro veroorloven”.

Rudy De LEEUW, na 12 jaar aan de leiding van het ABVV, in woelige tijden, gaat verdiend op pensioen.

Rudy De Leeuw, die voor zijn pensioen,het optrekken van de minimumlonen nog voorstelde op zijn laatste 1 mei toespraak jl., reageerde op de kritiek van prof. I. Marx (cfr. DS, 10 mei 2018). “Het is vanuit dat onderzoek van de minister dat we pleiten voor een verhoging van het minimumloon. Economen hebben de neiging om in hun maatschappelijke analyse te vertrekken vanuit de behoeften van de markt. Het ABVV draait de redenering om. Moet de economie niet vertrekken vanuit de behoeften van de burgers? Wij onderzochten wat het inkomen moet zijn om waardig te kunnen leven. Een inkomen van 2.300 euro bruto per maand, is daarvan de ondergrens ofwel een uurloon van 14 euro per uur. Waarom worden lonen steeds gezien als een variabele die aangeschroefd moet worden op maat van de economie? En niet als middel om het welzijn van de mensen te verhogen?”  Volgens R. De Leeuw heeft de “economische wetenschap mensen nodig die verder kijken dan wat de ‘markt’ nodig heeft. Er zijn ongelijkheden en onevenwichten die niet terug te vinden zijn in de klassieke economische tekstboeken. Het is de rol van het ABVV die ongelijkheden aan te kaarten, een rol die het ABVV zal blijven spelen.”

 

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  De utopie is de noodzakelijke droom,
  de realiteit de permanente uitdaging
  (D. Cohn Bendit, ex-politicus)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye